SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i točke III. Plana prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 1/11 i 12/11), gradonačelnik Grada Raba donio je dana 10. kolovoza 2011. godine sljedeću

IZMJENU PLANA
prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu

I.

Gradonačelnik Grada Raba, donio je dana 7. siječnja 2011. godine Plan prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 1/11) i dana 18. travnja 2011. godine Izmjenu Plana prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 12/11).

Sukladno točci III. navedenog Plana, a na obrazloženi zahtjev pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, donosi se Izmjena Plana prijma u službu.

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. stavka 1. ove Izmjene Plana u rubrici »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme / VSS« broj »3« zamjenjuje se brojem »4«.

III.

Temeljem izmjene iz točke II. ove Izmjene Plana, povećava se za jedan ukupan potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme / VSS i ukupan broj planirane popune.

IV.

Izmjena Plana prijma u službu primjenjuje se od dana donošenja.

Izmjena Plana prijma objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-01/67

Ur. broj: 2169-01-01-11-01

Rab, 10. kolovoza 2011.

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, dipl. ing. el., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51280&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr