SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 19., stavak 1., Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11) i članka 51. Statuta Općine

Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), načelnik Općine Klana donosi

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina
za koje postoji povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara

Članak 1.

Planom motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenim prostorima na području Općine Klana za razdoblje od 15. svibnja do 31. listopada 2011. godine (po potrebi i nakon 31. listopada, a vezano za vremenske prilike).

Članak 2.

Posebne mjere zaštite iz članka 1. ovog Plana provodit će Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica« (u daljnjem tekstu: DVD) na način organiziranja aktivnog dežurstva u svojim sjedištima.

Dežurstva iz stavka 1. ovog članka obavljat će se:

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od 14,00 do 22,00 sata.

Članak 3.

Pod aktivnim dežurstvom iz članka 2. ovog Plana podrazumijeva se:

- dežurstva u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od nastajanja požara,

- provedba ophodnji na rubnim (šumskim) površinama Općine Klana, pogotovo na objektima uz cestovne prometnice, a prema planu i programu koji su sačinili DVD Klana i DVD Škalnica i koji su sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

O provedbi posebnih mjera utvrđenih ovim Planom dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 2. ovoga Plana vodit će posebne očevidnike.

Tijekom razdoblja utvrđenog u članku 1. ovog Plana uspostavit će se stalna veza s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke.

Članak 5.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Klana za 2011. godinu.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ovog Plana provodi Policijska uprava Primorsko-goranske županije Rijeka - Sektor zaštite od požara i Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/11-01/37

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 28. srpnja 2011.

Načelnik Općine Klana

Matija Laginja, dipl. ing. šum. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51217&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr