SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/11) u članku 6. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa koji se podnosi u roku od 7 dana od konačnosti rješenja može se odobriti obročna otplata u maksimalno 12 tromjesečnih obroka uz visinu kamate 6 % godišnje o čemu će se sklopiti ugovor i sporazum o zasnivanju hipoteke prvog reda na nekretnini na kojoj će se graditi objekt ili na nekoj drugoj nekretnini čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa obveze komunalnog doprinosa. Obveznik komunalnog doprinosa može kao garanciju plaćanja umjesto zasnivanja hipoteke dati garanciju banke na iznos visine komunalnog doprinosa. Zahtjev može podnijeti obveznik komunalnog doprinosa koji je podmirio sve dospjele obaveze prema Općini Viškovo i financijski je sposoban. Kao dokaz svoje financijske sposobnosti gospodarski subjekt mora dostaviti:

- potvrdu porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana), iz koje je vidljivo da ne postoji dugovanje

- dokaz o solventnosti (BON-2) odnosno SOL-2 list koji se odnosi na račune kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Obveznik mora dokazati da računi nisu bili u blokadi u prethodna 3 mjeseca duže od 20 dana u kontinuitetu do dana podnošenja zahtjeva.

Obveznik je obvezan kao instrument osiguranja plaćanja izdati bjanko zadužnice. Bjanko zadužnica izdana od pravne osobe mora se izdati sa preuzimanjem obveze iz nje od strane jamca platca (vlasnika ili odgovorne osobe). Prvi obrok dospijeva prije izdavanja potvrde o reguliranju plaćanja komunalnog doprinosa.

Dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/11

Ur. broj: 2170-09-11-01-8

Viškovo, 2. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51216&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr