SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09. i 34/09. isp.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 28. srpnja 2011. donijelo je

I. IZMJENU
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2011. godinu

Članak 1.

Izmjenom plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2011. godine.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2011. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Izmjene plana.

Članak 2.

Ove Izmjene plana rashoda stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«. Stupanjem na snagu ove Izmjene plana prestaje važiti Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 11).

Klasa: 600-01/11-01/20

Ur. broj: 2107/01-04/05-11-9

Crikvenica, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

TABLICA

Izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2011. g. (u kn)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

I. Izmjena Plana rashoda za nabavu proiz  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10003&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr