SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2011. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o porezima Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 45/06 i 22/07), članak 7. mijenja se i glasi:

»Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i uplatiti porez na potrošnju do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec, na žiro-račun Grada Kastva s pozivom na broj odobrenja 68 1708-OIB te dostaviti obračun na odgovarajućem obrascu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva u istom roku.«

Članak 2.

Članak 12. se briše.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu tog poreza na žiro-račun Grada Kastva s pozivom na broj odobrenja 68 1716-OIB.«

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja na žiro-račun Grada Kastva s pozivom na broj odobrenja 68 1732-OIB.«

Članak 5.

Članak 23., stavak 3., točka 8. mijenja se i glasi:

»- za postavljanje reklamnih panoa, stupova, ploča i sl. 10 kn/m2 mjesečno.«

Članak 6.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja na žiro-račun Grada Kastva s pozivom na broj odobrenja 68 1740-OIB.«

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Odluke o porezima grada Kastva stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-10

Kastav, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51215&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr