SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

78.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine« broj 129/08 i 55/11), članka 12. stavka 5. točke a) Uredbe o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine« broj 56/09), Rješenja Agencije za javno-privatno partnerstvo KLASA: UP/I-034-02/11-01/ 03, URBROJ: 369-02/11-07. od 28. lipnja 2011., članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o provedbi projekta Kompleks Zapadna Žabica po
ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva

Članak 1.

Odobrava se provedba projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel da nakon donošenja ove Odluke poduzme sve potrebne aktivnosti za pripremu i provedbu postupka javne nabave za odabir privatnog partnera te za ishođenje svih potrebnih odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela na dokumentaciju za nadmetanje i na konačan nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Članak 3.

Zadužuje se Gradonačelnik da, prije donošenja odluke o odabiru privatnog partnera, zatraži suglasnost Gradskog vijeća na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/142

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-4

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr