SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08 i 36/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA«

Članak 1.

U članku 4. Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Hlojkica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 53/10)

točka 2. koja glasi:

»Branko Mihajlović iz Delnica, Supilova 252«,

mijenja se i glasi:

»Tanja Jakovac iz Delnica, Vučnik 64«.

Članak 2.

Novoimenovanom članu Upravnog vijeća iz prethodnog članka ove Odluke, mandat najduže traje do isteka mandata ostalim članovima Upravnog vijeća imenovanim od strane osnivača.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-0311-0104

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-02

Delnice, 8. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51300&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr