SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

17.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće, donijelo je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2011. godine

ODLUKU
o osnivanju Trgovačkog društva Cimiter d.o.o.

I.

U svrhu unapređenja pružanja usluga upravljanja grobljem, održavanja groblja te drugih komunalnih i uslužnih djelatnosti osniva se trgovačko društvo CIMITER d.o.o. za uslužne, komunalne i poslovne djelatnosti, sa sjedištem u Kastvu, Zakona kastafskega 3, s temeljnim kapitalom u iznosu od 20.000,00 kn, prema Izjavi koja se prilaže uz ovu Odluku.

Sredstva za osnivanje trgovačkog društva osigurat će se u proračunu Grada Kastva.

II.

Osnivač trgovačkog društva je GRAD KASTAV, kojeg zastupa Gradonačelnik Ivica Lukanović u svojstvu člana Skupštine trgovačkog društva.

III.

Trgovačko društvo iz članka prvog ove Odluke imat će Nadzorni odbor od 3 člana od kojih je jedan predsjednik, a biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članove Nadzornog odbora bira gradonačelnik iz redova stručnih osoba.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik za donošenje odluke o imenovanju direktora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-6

Kastav, 9. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51215&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr