SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine« broj 96/01), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09) i članka 12. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu Grada Krka

I.

MAJA PARENTIĆ, dipl. iur. iz Krka, J. Pupačića 68 imenuje se za ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-05/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-11-6

Krk, 10. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr