SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) te članka 46. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-

goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/10) u članku 9. točki 3. - radno mjesto Viši stručni suradnik za upravne, pravne, kadrovske i poslove upravljanja imovinom:

- podstavak 2 mijenja se i glasi:

»četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iste stručne spreme i struke«,

- u podstavku 3. riječ »ili« zamjenjuje se rječju »i«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/10-01/06

Ur. broj: 2156/03-10-2

M. Draga, 20. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Ratko Salamon, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51417&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr