SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 48. i 56.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 43. Statua Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09) i članka 8. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09), gradonačelnik Grada Crikvenice, donio je dana 31. prosinca 2010. godine

PLAN
stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika
i namještenika Grada Crikvenice za 2011. godinu

I. Planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Crikvenice za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se konkretni oblici stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika Gradske uprave Grada Crikvenice te njihov broj, koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje i usavršavanje u 2011. godini.

II. Sredstva za stručno osposobljavanje i usavršavanje planiraju se u Proračunu Grada Crikvenice za 2011. godinu.

III. U 2011. godini planira se stručno usavršavanje i osposobljavanje iz područja:

. učenja stranih jezika

. informatike

. europskih integracija

. upravnog prava

. iz područja protupožarnog minimuma i rada na siguran način - teorijsko i praktično osposobljavanje, u dogovoru sa JVP Crikvenica

. iz područja pružanja prve pomoći (po jedan službenik iz upr. odjela)

. službenici i namještenici upućuju se, iz područja lokalne samouprave, na stručne seminare prema potrebi i opisu poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni.

URED GRADA - usavršavanje službenika i namještenika

1. iz područja informatike - stjecanje ECDL FULL DIPLOME - 1 dužnosnik

2. iz područja stranog jezika

3. iz područja javne nabave - 1 službenik i 1 dužnosnik

4. stručni ispit arhiva - 1 službenica

5. iz područja programa za unutarnje revizore - 1 službenica

- ostali specijalizirani programi provodit će se u grupama za područja:

. lokalna samouprava,

. usavršavanje u podurčju europskih fondova,

. upravni postupak,

. usavršavanje u području radnih odnosa,

. usavršavanje u području odnosa s javnošću.

NABAVA STRUČNE LITERATURE:

. pretplata na »Narodne novine« RH

. pretplata na »Službene novine Primorsko-goranske županije«

. pretplata na on-line izdanje lista »Informator«

. priručnik za LJP(R)S - TEB

. nabava stručne literature iz područja prava, radnih odnosa, javne nabave i ostalog.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

. iz područja informatike - specijalizirani programi

. iz područja stranog jezika

. iz područja sustava unutarnje financijske kontrole - 1 službenik

. iz područja europskih integracija - neodređeni broj službenika, ovisno o projektima, suradnji s pojedinim udrugama, odnosno institucijama

. ostali specijalizirani programi provodit će se u grupama za područja: lokalna samouprava, strateško planiranje i vođenje projekata, financijsko upravljanje, timsko vođenje, komunikacijske vještine i drugo, prema potrebi.

NABAVA STRUČNE LITERATURE:

. pretplata na »Narodne novine« RH

. pretplata na »Službene novine Primorsko-goranske županije«

. priručnik za LJP(R)S - TEB

. priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave - TEB

. pretplata na RIF, RRIF, Pravo i porezi, Financije i porezi, Računovodstvo i porezi, Financijska teorija i praksa

. nabava stručne literature iz područja financija, računovodstva, prava, radnih odnosa, javne nabave i ostalog

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA:

. europske integracije - 1 službenik

. ostali specijalizirani programi:

- prometno redarstvo - 3 službenika

- auto cad tečaj - 2 službenika

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE:

. usavršavanje iz područja stranih jezika - 4 službenika

. ostali specijalizirani programi:

- javna nabava - 1 službenica

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE:

. europske integracije - 1 službenik

. usavršavanje iz područja stranih jezika - 1 službenik.

Gradonačelnik
Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=10003&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr