SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

40.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 8. studenoga 2010. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/10) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 300.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 625.884,89 kuna

- šumski doprinos 50.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 1.000,00 kuna«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 100.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 100.000,00 kuna

b) geodetsko-katastarske usluge 400.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 100.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 300.000,00 kuna

c) projektna dokumentacija 125.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 125.000,00 kuna

d) nabava uređaja ja održavanje javnih

površina 1.490,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 1.490,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) izgradnja nogostupa kroz naselje Klana 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna

b) izmjena idejnog projekta ceste u

RZ Vojarna Klana 29.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 29.000,00 kuna

c) geodetsko-katastarske usluge 250.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 200.000,00 kuna

- šumski doprinos 50.000,00 kuna

d) prometna signalizacija 13.000,00 kuna

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

I. izmjene i dopune projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012. stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/10-01/47

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 8. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 13.000,00 kuna

e) cesta za Centar za dobrobit životinja 8.196,89 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 8.196,89 kuna

f) cesta Kalužica 9.100,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 8.100,00 kuna

- naknada za koncesiju 1.000,00 kuna

3. Javna rasvjeta

a) proširenje javne rasvjete 36.098,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 36.098,00 kuna

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/49

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 8. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51217&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr