SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 31. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Podatka o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« broj 59/10) od 12. svibnja 2010. godine, te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske

općine, na 7. sjednici održanoj 9. kolovoza 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/04 - pročišćeni tekst i 14/09), članak 22. mijenja se i glasi:

»Koeficijent za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine, ovisno o vrsti građevine (K.O.), utvrđuje se kako slijedi:

OBUJAM m3
K.O.

Poslovna
građevina

Stambena građevina

Javna
građevina

0-1300
1301-5000
preko 5000

0,80
0,70
0,60

0,80
0,90
1,00

0,50
0,40
0,30

Članak 2

U članku 23. stavak prvi mjenja se i glasi:

»Jedinične vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama određena je u kunama po m3 građevine, te iznosi 138,28 kuna.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/04 - pročišćeni tekst i 14/09), koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama, ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj: 2107-03/10-01-8 -11

Bribir, 9. kolovoza 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=91253&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr