SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 34. Ponedjeljak, 23. kolovoza 2010.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju članka 251. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2010. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o određivanju razdoblja godine i vremena u kojemu se ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi na određenim područjima Grada Cresa

Članak 1.

U Odluci o određivanju razdoblja godine i vremena u kojemu se ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi na određenim područjima Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 04), mijenja se članak 3. i glasi:

»Na građevinskom području naselja u sastavu Grada Cresa, ne mogu se izvoditi radovi na gradnji građevina ni građevinski radovi u razdoblju kalendarske godine i vremenu kako slijedi:

Naziv naselja Razdoblje ograničenja Vrijeme ograničenja


Beli od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Cres od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Dragozetići od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Martinšćica od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Miholašćica od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Porozina od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Stivan od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Valun od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Članak 2.

U članku 4. Odluke, riječi »Poglavarstvo Grada Cresa« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/01-1/13

Ur. broj: 2213/02-01-01-10-3

Cres, 17. kolovoza 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=687&mjesto=10002&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr