SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za obračun troškova gospodarenja
komunalnim otpadom

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Klana.

Članak 2.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obuhvaćaju troškove određene zakonom kojim se propisuje način gospodarenja otpadom.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se prema kriteriju količine komunalnog otpada.

Kriterij količine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema volumenu otpada.

Članak 3.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom određuje cjenikom Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka Komunalno društvo donosi sukladno propisima.

Članak 4.

Cijena komunalne usluge iz članka 3. ove Odluke određuje se prema volumenu spremnika za odlaganje komunalnog otpada te intenzitetu odvoza komunalnog otpada.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za korisnike koji koriste samostalne spremnike za odlaganje komunalnog otpada cijena se određuje prema broju spremnika za odlaganje komunalnog otpada te intenzitetu odvoza komunalnog otpada.

Članak 5.

Broj spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje se prema normativima utvrđenim u tablicama iz članka 7., 8. i 9. ove Odluke.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada u kućanstvima određuje se po m2 stambene površine i najduljem broju dana između dva odvoza.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za gospodarske subjekte koji koriste zajedničke spremnike, određuje se po m2 površine poslovnog prostora, vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i najduljem broju dana između dva odvoza.

Za gospodarske subjekte koji koriste samostalne spremnike, broj i volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje se prema potrebi gospodarskog subjekta, a minimalno jedan spremnik za odlaganje komunalnog otpada od 1100 litara.

Članak 6.

Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada ne zadovoljava potrebe kućanstva ili gospodarskih subjekata utvrđen sukladno odredbama ove Odluke, Komunalno društvo će na njihov zahtjev povećati broj spremnika, koja usluga se dodatno naplaćuje prema Cjeniku iz članka 3. ove Odluke.

Članak 7.

Izračun normativa za utvrđivanje minimalnog volumena spremnika za odlaganje komunalnog otpada za najdulji broj dana između dva odvoza određuje se prema sljedećoj tablici:

* Najdulji broj dana između dva odvoza komunalnog otpada.

Članak 8.

Kategorizacija gospodarskih subjekata koji koriste zajedničke spremnike, na osnovi djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i količine komunalnog otpada, određuje se prema sljedećoj tablici:

* Pod faktorom djelatnosti podrazumijeva se indeks količine komunalnog otpada.

Članak 9.

Normativi minimalnog volumena spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva i gospodarske subjekate koji koriste zajedničke spremnike, za najdulji broj dana između dva odvoza, određeni su prema sljedećoj tablici:

Članak 10.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-01/09-01/75

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=51217&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr