SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/09), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 20. travnja 2010. godine

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području grada Rijeke

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke i to kako slijedi:

1. Mjesni odbor Sveti Nikola

2. Mjesni odbor Drenova

3. Mjesni odbor Gornja Vežica

4. Mjesni odbor Zamet

5. Mjesni odbor Banderovo

6. Mjesni odbor Belveder

7. Mjesni odbor Brajda-Dolac

8. Mjesni odbor Brašćine-Pulac

9. Mjesni odbor Bulevard

10. Mjesni odbor Centar-Sušak

11. Mjesni odbor Draga

12. Mjesni odbor Grbci

13. Mjesni odbor Kantrida

14. Mjesni odbor Kozala

15. Mjesni odbor Krimeja

16. Mjesni odbor Luka

17. Mjesni odbor Mlaka

18. Mjesni odbor Orehovica

19. Mjesni odbor Pašac

20. Mjesni odbor Pećine

21. Mjesni odbor Pehlin

22. Mjesni odbor Podmurvice

23. Mjesni odbor Podvežica

24. Mjesni odbor Potok

25. Mjesni odbor Srdoči

26. Mjesni odbor Sveti Kuzam

27. Mjesni odbor Svilno

28. Mjesni odbor Školjić

29. Mjesni odbor Škurinje

30. Mjesni odbor Škurinjska draga

31. Mjesni odbor Grad Trsat

32. Mjesni odbor Turnić

33. Mjesni odbor Vojak

34. Mjesni odbor Gornji Zamet

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u suglasju s odredbom članka 84. stavka 3. Statuta Grada Rijeke, određuje se kako slijedi:

- za mjesni odbor pod rednim brojem 1. - 9 članova

- za mjesne odbore od rednog broja 2. do 4. - 7 članova

- za mjesne odbore od rednog broja 5. do 34. - 5 članova

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 30. 5. 2010. godine

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu na adresi Trpimirova 2 - polukat, u razdoblju od 30. travnja travnja do 11. svibnja 2010. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati te od 16,00 do 18,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora odnosno do 11. svibnja 2010. godine, do 24,00 sata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Grada Rijeke (Titov trg 3), na oglasnim pločama mjesnih odbora te na web portalu Grada Rijeke (www.rijeka.hr).

Klasa: 023-01/10-04/40-26

Ur. broj: 2170/01-15-00-10-1

Rijeka, 20. travnja 2010.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=51000&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr