SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

25.

Na temelju članka 5.,7. i 9. Zakona o naseljima (»narodne novine« broj 54/88, sukladno čl. 133 st. 4. Ustava RH (»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 8/98 (pročišćeni tekst) 113/00, 124/00 (proč. tekst) 28/01, 41/ 01(pročišćeni tekst) 55/01 (ispr.), čl. 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 5. sjednici, održanoj 10. ožujka 2010. godine, uz prethodnu suglasnost Mjesnog odbora Tribalj, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju naselja:
Bašunje Male, Blažići, Belobrajići, Janjevali, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik, Tribalj, Gornji Tribalj
u jedinstveno naselje Tribalj

Članak 1.

Postojeća Odluka o spajanju naselja:, Bašunje Male, Blažići, Belobrajići, Janjevalj, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik, Tribalj gornji i Tribalj u jedinstveno naselje TRIBALJ (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/00 i 46/07), u nazivu i u članku 1. se dopunjuje sa nazivom novih ulica (mjesta) unutar granica postojećeg naselja »Tribalj« u šumskom djelu Općine i to sa »RAZROMIR« (ispred riječi »Ričina«), na temelju donijete posebne Odluke o određivanju novih ulica (mjesta) u naselju Tribalj, u šumskom dijelu Općine.

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, Odluka iz članka 1. ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Sastavni dio ove odluke čini njen kartografski dio.

Članak 4.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke iz članka 1. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, s time da se kartografski dio Odluke ne objavljuje.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2107-03/10-01-3-08-1

Bribir, 10. ožujka 2010.

Predsjednica Vijeća

Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=668&mjesto=91253&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr