SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

20.

Na temelju članka 57.-66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 79.-96., u svezi s člankom 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 5. Sjednici održanoj 10. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi

Članak 1.

U Odluci o Mjesnoj samoupravi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02), u članku 1. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 2.

U članku 3. riječi: »Općine Vinodolske« zamjenjuju se riječima: »Vinodolske općine«.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »Općine Vinodolske«, zamjenjuju se riječima: »Vinodolske općine«.

Članak 4.

U članku 6. riječi: »Poglavarstvo Općine ako ono nije predlagatelj«, zamjenjuje se riječima »načelniku Općine ako on nije predlagatelj«.

Članak 5.

U članku 7. riječi »Općinsko poglavarstvo« i »Poglavarstvo«, zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik« i »Načelnik«.

Članak 6.

U članku 8. riječi »Općine Vinodolske«, zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 7.

U članku 9. riječi »Općine Vinodolske«, zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 8.

U članku 10. riječi: »Mjesni odbor broji devet (9) članova«, zamjenjuje se riječima: »Mjesni odbor pet (5) članova«.

Članak 9.

U članku 17. riječi: »Poglavarstvu Općine Vinodolske«, zamjenjuje se riječima: »Načelniku Vinodolske općine«.

Članak 10.

U članku 18. riječi: »Općine Vinodolske«, zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«

Članak 11.

U članku 19. riječi »Općine Vinodolske« i »Općinskom poglavarstvu«, zamjenjuju se riječima: »Vinodolske općine« i »Općinskom načelniku«.

Članak 12.

U članku 20. riječi »Općine Vinodolske«, zamjenjuje se riječima: »Vinodolske općine«.

Članak 13.

U članku 21. riječi: »Općine Vinodolske«, zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 14.

U članku 22. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Načelnik«.

Članak 15.

U članku 23. riječi: »Općine Vinodolske« zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 16.

U članku 24. riječi: »Općine Vinodolske«, zamjenjuje se riječima: »Vinodolske općine«.

Članak 17.

U članku 27. riječi: »Poglavarstva«, zamjenjuje se riječju » Načelnika«.

Članak 18.

U članku 28. riječi: »Općine Vinodolske« i »Općinskog poglavarstva, zamjenjuje se riječima: »Vinodolske općine« i »Općinskog načelnika«.

- Stavak treći i četvrti se mijenjaju i glase: »Ukoliko Vijeće Mjesnog odbora ne postupi na način propisan u prethodnom stavku, Općinski načelnik će donijeti Odluku o pokretanju postupka za ocjenu zakonitosti spornog akta.

Ukoliko Načelnik ne donese Odluku u roku od (30) dana od dana obustave izvršenja akta, prestaje obustava izvršenja tog akta«.

Članak 19.

U članku 31. riječ »Poglavarstvu«, zamjenjuje je riječju: »Načelniku«.

Članak 20.

Članak 34. se preformulira i isti glasi: »Općinski načelnik će najmanje jednom tromjesečno (kvartalno) organizirati zajednički sastanak, članova i predsjednika Vijeća mjesnih odbora, na kojima će se raspravljati o izvršenju ove Odluke te o djelovanju Vijeća Mjesnih odbora«.

Članak 21.

U članku 35. riječi: »Općine Vinodolske« zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 22.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: .021-05/10-01/1

Ur. broj: 2107-03/10-01-3-04

Bribir, 10. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=668&mjesto=91253&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr