SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

8.

Na temelju članka 28. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2009. donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za
vatrogastvo u 2010. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2010. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 690.000,00 kn (slovima: šestodevedesettisućakuna), upotrijebit će se za vatrogastvo.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1. ZA JAVNU VATROGASNU

POSTROJBU I DVD 400.000,00 kn

2. VATROGASTVO - MJERE

VLADE RH 153.000,00 kn

3. OBJEKTI ZAŠTITE OD POŽARA

- PROSJECI 137.000,00 kn

 

UKUPNO 690.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-09

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica vijeća
Općine Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr