SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

14.

Na temelju članka 34. Stavak prvi u svezi s člankom 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. i 67. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02 - Odluka USRH, 155/02, 45/03, 43/04 - Odluka USRH, 40/05,44/05 - pročišćeni tekst, 44/06 i 109/ 07), članka 48. st 1. alineja 4., članka 50. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) te članka 13. stavak 1. i 3., članka 15. Poslovnika Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 3. sjednici od 9. prosinca 2009. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine

I.

MIHOVIL MAVRIĆ, IZ GRIŽANA, MAVRIĆI 33

izabran je za potpredsjednika Općinskog Vijeća Općine Vinodolske općine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-14

Bribir, 9. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLKSE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr