SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

11.

Na temelju članka 19., 26., 29. i 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 80/04), smjernica Vlade Republike o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2008.-2010.), uputa Ministarstva za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje (2008.-2010.), članka 13. st. (1) i stavka (5) alineja četvrta ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (»Narodne novine« broj 110/2008 i 1255/08), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine, donijelo je

PLAN JAVNE NABAVE
Općine Vinodolske općine za 2010. godinu

Članak 1.

Planom javne nabave Vinodolske općine za 2010. godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI tj. nabava čija procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodatnu vrijednost iznosi više od 300.000,00 kuna za robe i usluge više od 500.000,00 kuna za radove i javna nabava male vrijednosti, čija je procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi:

- 300.000,00 kuna i manje za robe i usluge, do 70.000,00 kuna zaključno.

- 500.000,00 kuna i manje za radove, do 70.000,00 kuna koje obavlja Vinodolska općina kao javni naručitelj, obvez

nik primjene Zakona o javnoj nabavi i za koje nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2010. godinu.

Članak 2.

Vinodolska općina se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave.

Članak 3.

Tijekom 2010. godine Vinodolska općina će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

Javni naručitelj se obvezuje da će u svim postupcima javne nabave, prilikom donošenja Odluke o početku postupka javne nabave, odrediti ovlaštene predstavnike javnog naručitelja, s time da njihov broj ne smije biti manji od tri (3).

Ovlašteni predstavnici naručitelja će biti zaduženi za određeni postupak javne nabave od njegovog početka do kraja.

Ovlašteni predstavnici naručitelja se imenuju iz radova stručnih djelatnosti naručitelja, a jedan broj njih može se povjeriti neovisnim stručnim osobama izvana.

Zadaća ovlaštenih predstavnika naručitelja da izvrše pripremu postupka nabave i izrade cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje.

Članak 6.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave velike vrijednosti i javne nabave male vrijednosti iz članka 3. i 4. ovog Plana, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine, odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća sve nabave iz ovog Plana.

Članak 7.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će za naručitelja ovlaštena osoba - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove i gospodarenje prostorom.

Članak 8.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-11-1

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica vijeća
Općine Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić dr. med., v.r.

 

Plan javne nabave Vinodolske općine   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr