SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
73

52.

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Brod Moravice za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2009.godinu (»Službene novine PGŽ« broj 31/09) članak 1. se mijenja i glasi:

Proračun Općine Brod Moravice za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, iskazani po skupinama i podskupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2009. godinu, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 5.551.842,92 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/01

Ur. broj: 2112-06-09-01-02

B. Moravice, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2009.
I. OPĆI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proraču  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51312&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr