SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

49.

Na temelju članka19. i 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), te članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 3. (trećoj) redovitoj sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Vinodolske u 2010. godini

Članak 1.

GLAVA: 5 SPORT 704.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih športskih udruga i klubova s područja Općine Vinodolske te osigurati djeci i mladima s područja Općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje športa, kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa javnih potreba u športu je omogućiti što većem broju djece kao i odraslih osoba bavljenje športskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u športu provodi se kroz aktivnosti u športskim klubovima i udrugama:

1. Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2. Boćarski klubovi BK Bribir

BK Grižane

BK Tribalj

BK Drivenik

3. Rukometni klub RK Bribir

4. Šport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

5. ostale udruge klubBura 4x4 i klub za cestovno i
brdsko trčanje

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u športu uključuje i održavanje i drugih športskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje općinsko poglavarstvo. Športske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi športskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2010. GODINU

Zadržati postojeću razinu športske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u športske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u športu Općine Vinodolske za 2010. godinu, osigurava se 704.000,00 kn i to:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

72

3811

NK »Turbina« Tribalj

340.000

72.1

3811

R.K. »Bribir« Bribir

210.000

73

3811

Boćarski klub Bribir

30.000

74

3811

Boćarski klub Grižane

20.000

75

3811

Boćarski klub Tribalj

5.000

76

3811

Boćarski klub Drivenik

20.000

76.1

3811

ŠRD »Šaran« Tribalj

7.000

76.2

3811

Klub Bura 4x4

2.000

77

3811

Športske manifestacije

10.000

70.3

3811

Gorska služba spašavanja

10.000

70.4

3811

L.D. VEPAR

10.000

70.5

3811

L.D.SRNDAĆ

10.000

70.6

3811

L.D. MEDVIĐAK

10.000

70.9

3811

Klub za cestovno i brdsko trčanje

10.000

70.7

3811

Pčelarsko društvo KUŠ

10.000

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i zamjenik načelnika.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8.ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjela financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel, te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Vinodolske.

Članak 12.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2011. godine Načelniku Općine preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-8-3

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=91253&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr