SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA KLANA
73

48.

Na temelju članka 12. i 26. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 01/07) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 17. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka u 2009. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Klana.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana osiguravaju se u Proračunu Općine Klana za 2009. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se političkim strankama, odnosno nezavisnim listama, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Klana, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog Vijeća.

Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća Općine Klana podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na način da se 5/12 tog iznosa, odnosno 2.083,33 kuna osigurava za rad političkih stranaka, odnosno nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana u razdoblju od 1. siječnja 2009. godine do prestanka njihovog mandata, a preostalih 7/12 tog iznosa, odnosno 2.916,67 kuna za rad političkih stranaka, odnosno nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana u razdoblju konstituiranja do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku, promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Sredstva raspoređena prema čl. 2. ove Odluke doznačuju se na račun temeljem zahtjeva političke stranke/nezavisne liste.

Nezavisna lista je dužna otvoriti poseban račun za redovno financiranje svoje djelatnosti.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/59

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 17. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=51217&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr