SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA KLANA
73

43.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 17. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
za područje Općine Klana

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Klana radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski načelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi općinski načelnik.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:

1. Matija Laginja - općinski načelnik, za zapovjednika Stožera

2. Siniša Štokom - zamjenik općinskog načelnika, za člana Stožera

3. Dario Gauš - zapovjednik DVD Klana, za člana Stožera

4. Dorijan Valenčić - predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana, za člana Stožera

5. Robert Simčić - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, za člana Stožera

6. Silvio Šebelja - vijećnik Općinskog vijeća Općine Klana, za člana Stožera

7. Dušan Korić - predsjednik DVD Škalnica, za člana Stožera

8. Biserka Svetić Rubeša - liječnik opće prakse - ordinacija opće/obiteljske medicine, za člana Stožera

9. Anton Štemberger - načelnik II. policijske postaje Rijeka, za člana Stožera.

10. Karmen Pattai - predstavnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, za člana Stožera

11. Danijel Frleta - predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Rijeka, za člana Stožera

Članak 4.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/08 i 4/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/55

Ur. broj: 2170-06-09-01-11

Klana, 17. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=51217&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr