SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

28.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2009./2010.

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija u školskoj godini 2009/2010, visina stipendija, te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija.

Članak 2.

Za školsku godinu 2009./2010. osiguravaju se u proračunu Općine Lopar sredstva za stipendije dosadašnjim stipendistima i novim stipendistima u skladu s ugovorom o stipendiji i ovom Odlukom.

Članak 3.

Visina stipendije za učenike iznosi 500,00 kuna mjesecno, a za studente 700,00 kuna mjesečno.

Članak 4.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa-srednjoškolskog programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (stručni i specijalistički stručni).

Iznimno, studentima se stipendija odobrava i isplaćuje i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od deset (10) mjeseci.

Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.

Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja.

Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.

Isplata se obavlja putem žiro računa jedne od poslovnih banaka.

Članak 5.

Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području Općine Lopar.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora.

Članak 6.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar, na temelju oglasa objavljenog na Oglasnoj ploči Općine Lopar.

Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u viši razred odnosno narednu studijsku godinu, te učenici prosjek ocjena prethodne godine školovanja odnosno studenti prosjek ocjena s cjelokupnog studija, koji kod studenata koji studiraju po novom sustavu mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova.

Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student- stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu, student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 60 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje primanje stipendije.

Članak 7.

Tijek provedbe natječajnog postupka, obradu pristiglih prijava, te sastavljanje rang liste prijava vrši Jedinstveni upravni odjel.

Općinski načelnik donosi odluku o odabiru učenika i studenata u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Na temelju odluke o odabiru učenika ili studenata, s odabranim učenikom ili studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku godinu za koju je pristupnik podnio prijavu.

Članak 8.

Kriteriji bodovanja su sljedeći:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 9.

Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje srednjoškolski učenik ili student koji na temelju kriterija iz prethodnog članka sakupi 100 i više bodova, odnosno da na temelju bodovne ljestvice bude među prvih sedam (7) za srednjoškolske učenike tj. prvih deset (10) za studente.

Stipendija se neće isplaćivati ukoliko domaćinstvo učenika ili studenta ima dugovanja spram Općine Lopar po bilo kojoj osnovi.

Student je oslobođen ove stavke ukoliko ne živi sa roditeljima u istom stambeno-korisnom prostoru zbog narušenih međuljudskih odnosa i to je dužan dokazati.

Članak 10.

Učenicima i studentima kojima je stipendija odobrena i sklapaju Ugovor o pravima i obvezama između stipenditora i stipendista, imat će obvezu da nakon završenog ugovora o stipendiranju, zasnuju radni odnos na području Općine Lopar, ukoliko za njegovu struku ima potrebe te da na tom radu provedu najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Stipendist se obavezuje na zahtjev Općine Lopar, svojim dobrovoljnim radom učestvovati u humanitarnim, ekološkim, odgojno-obrazovnim i sportsko-rekreacijskim programima koje organizira Općina Lopar.

Članak 11.

Stipendist se obvezuje vratiti Općini Lopar cjelokupan iznos isplaćenih stipendija u roku od dvije (2) godine, u slijedećim slučajevima:

. ako samovoljno prekine obrazovanje,

. ako ne završi školovanje u roku predviđenom ugovorom o stipendiranju,

. ako se ne zaposli na području Općine Lopar u roku od godine dana, iako za njegovu struku ima potrebe na tom području, a da nije ni pokušao ili ako nakon zasnivanja radnog odnosa na području općine Lopar, na tom radnom mjestu ne provede najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

U slučaju da stipendist nakon uspješnog završenog školovanja, ne zasnuje radni odnos na području Općine Lopar, iako je sudjelovao na javnom natječaju ili oglasu, oslobađa se obveze vraćanja stipendije.

Članak 12.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/07

Ur. broj: 2169/02-01/09-05

Lopar, 30. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

Odluka o utvrđivanju kriterija   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51281&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr