SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

59.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Grada Bakra za razdoblje
2010. - 2012.

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2010. do 2012. godine sastoji se od Proračuna Grada za 2010. godinu te Projekcije Proračuna za 2011. i 2012. godinu.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2010. do 2012. godine iskazuje se u Općem dijelu Proračuna i Posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Bakra za razdoblje od 2010. do 2012. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 2010. do 2012. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i financiranja kako slijedi:

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Bakra za razdoblje od 2010. do 2012. godine iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Ostv. 2008.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-09-10

Bakar, 10. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milan Rončević, v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Odluka o Proračunu Grada Bakra   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51222&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr