SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

94.

Na temelju članka 74. stavak 2 Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 5. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2010. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo a u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem sporta i tehničke kulture,

2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanjem udruga sporta i tehničke kulture,

4. sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6. sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

7. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu,

8. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

Obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja sportskih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom.

Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti sporta i tehničke kulture na području Općine: Nogometni klub Halubjan, Boćarski klub Marčelji, Boćarski klub Halubjan, Boćarski klub Marinići, Kickboxing klub Sv. Matej, Brdsko-biciklistički klub Kvarner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub Sv. Matej, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej, Školski sportski klub Malik, Planinarsko društvo Viškovo i Modelarsko - maketarska udruga.

Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i klubova koji djeluju na području Općine Viškovo.

Sportsko rekreacijske aktivnosti mještana provode sportske udruge prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti mještana.

Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2010. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

I u 2010. godini nastavit će se sa održavanjem sportskih objekata i njihovih okoliša te izraditi potrebna projektna dokumentacija.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2010. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-04/09-01/16

Ur. broj: 2170-09-09-01-28

Viškovo, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

PLAN
rasporeda sredstava sporta u 2010. godini

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Program javnih potreba u sportu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51216&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr