SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

89.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 5. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o subvenciji produženog i cjelodnevnog boravka
u 2010. godini učenicima osnovnih škola

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje pravo na subvenciju produženog i cjelodnevnog boravaka učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Utvrđuje se da će Općina Viškovo subvencionirati produženi i cjelodnevni boravak u visini 50% cijene na teret Proračuna Općine Viškovo, a ostatak do pune cijene snosit će roditelji.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel ureda načelnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-04/09-01/16

Ur. broj: 2170-09-09-01-40

Viškovo, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51216&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr