SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

87.

Na temelju članka 20., 24. i 34. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 155/02), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06), i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 5. sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika
nacionalne manjine Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu predstavnika nacionalne manjine u Općini Viškovo koje ima u obavljanju poslova predstavnika za ostvarivanje prava nacionalne manjine.

Članak 2.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumjeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Predstavnik nacionalne manjine ostvaruje pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta obavljanja poslova.

Članak 3.

Predstavnik nacionalne manjine u Općini Viškovo ostvaruje pravo na mjesečnu nagradu u visini 978,00 kn brutto, što predstavlja 43,9% od iznosa naknade za rad vijećnika Općine Viškovo.

Članak 4.

Nagrada za rad i naknada troškova iz ove Odluke isplaćivat će se na poseban račun predstavnika nacionalne manjine otvoren za ostvarivanje manjinskih prava na području Općine Viškovo za koju je izabran, za financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun.

Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Na predstavnika nacionalne manjine u Općini Viškovo te njegovih ovlasti i obveza odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30., 31., 32., i 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Iznos nagrade iz članka 3. ove Odluke usklađivat će se sa izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo, te plaće Općinskog načelnika i zamjenika načelnika.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/16

Ur. broj: 2170-09-09-01-35

Viškovo, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51216&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr