SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA SKRAD
73

40.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 03/06, 16/06, 54/08 i 32/09), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Skrad za 2009. godinu

Članak 1.

U članku 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 54/08) riječi »Općinskog poglavarstva i« brišu se.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Za planiranje i izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Općinski načelnik rasporedit će sredstva s pozicija Proračuna 72, 73, 76, 78, 79, 81 (društvene djelatnosti i udruge), kao i sredstva s pozicija 107, 108, 75 (turizam, poljoprivreda, poduzetništvo).

Nabava roba, radova i usluga mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.«

Članak 3.

U članku 8. riječi »Općinsko poglavarstvo obvezno je izvijestit« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik obvezan je izvijestiti«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«, a u stavku 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinsko vijeće«.

Članak 5.

U članku 10. riječ »Poglavarstva«, zamjenjuje se riječima »Općinskog vijeća«.

Članak 6.

U članku 12. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 7.

U članku 13. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »vijeća«.

Članak 8.

U članku 18. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 9.

U članku 20. riječ »poglavarstvu« zamjenjuje se riječju »načelniku«, a riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 2. iza riječi »načelnik« se umjesto zareza stavlja točka, a riječi »time da je o tome obvezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo« brišu se.

U stavku 3. istog članka riječi »Općinsko poglavarstvo je obvezno« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnim je obvezan«.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/11

Ur. broj: 2112/04-08-01-02

Skrad, 23. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51311&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr