SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA SKRAD
73

39.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/ 06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Članak 1.

U članku 3. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (»Službene novine Primorskog-goranske županije« broj 32/05, 35/06, 11/07 i 35/ 07) riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 7. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«, a riječi »predsjednik Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/09-01/3

Ur. broj: 2112/04-09-01-01

Skrad, 23. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51311&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr