SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 3882..3882

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05 4/06 - pročišćeni tekst, 2/ 06 i 6/07), članka 21., stavak 2., Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 01, 3/03, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06) i članaka 2. i 3., stavak 2. i 3., Odluke o osnivanju i radu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 3/93, 28/02 i 21/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 3. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša,
stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja
Općinskog vijeća Općine Lovran

I.

U Odbor za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Lovran izabiru se:

- Davor BRUBNJAK, za predsjednika,

- Vladislav ALKIĆ, za člana,

- Ivo MAJORINC, za člana,

- Robi MARTINČIĆ, za člana,

- Zorko BLEČIĆ, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/10

Ur. broj: 2156/02-01-09-1

Lovran, 27. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Đurđica Tancabel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51415&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr