SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 27. Ponedjeljak, 20. srpnja 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

21.

Na temelju članka 457. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07 i 146/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 08/08 - pročišćeni tekst i 16/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala
trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o.

Članak 1.

Grad Vrbovsko, kao jedini član Društva - osnivač, povećava temeljni kapital trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. Goranska 1, Vrbovsko, uplatom u novcu i to u iznosu od 1.500.000,00 kn na žiro-račun tvrtke 2402006-1100448352.

Uplata sredstava na ime povećanja temeljnog kapitala izvršit će se najkasnije do 31. prosinca 2009.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni kapital trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. povećava se sa iznosa od 2.020.000,00 kn (dvamilijunadvadesettisuća kuna) za iznos od 1.500.000,00 kn (milijunpetstotisuća kuna) na iznos od 3.520.000,00 kn (trimilijunapetstodvadesettisuća kuna).

Članak 3.

Grad Vrbovsko ovim iznosom povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. financira investicije u izgradnju skijališta Bijela kosa.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog Željko Mirković, da temeljem ove odluke u ime Gradskog Vijeća Grada Vrbovskog kao osnivača Bijele kose d.o.o. Vrbovsko kod javnog bilježnika Ivanke Antić, Vrbovsko, potpiše Izjavu o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o., kao i da donese druge odgovarajuće odluke potrebne radi povećanja temeljnog kapitala i da poduzme sve druge zakonom propisane radnje pred svim nadležnim tijelima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-08/09-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/09-01-1

Vrbovsko, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=621&mjesto=51326&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr