SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
12

5.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 28. (dvadesetosmoj) sjednici održanoj 8. travnja 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2009. GODINU

Članak 1.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vinodolske za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) u iznosu od 23.496.748,19 kn sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U tekuću pričuvu izdvaja se 100.000,00 kn.

Članak 3.

Prihodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja / financiranja.

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/09-01/2

Ur. broj: 2107-03/09-01/28-05

Bribir, 8. travnja 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2009/1 U 2009/ 2

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2009/1 U 2009/2

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

izmjene i dopune Proračuna za 2009. godi  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=91253&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr