SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
OPĆINA LOVRAN
73

5.

Na temeljnu članka 110, stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 26/01, 14/02, 08/05, 04/06, 06/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Lovran
za 2008. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2008. godini ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 1.827.968,78 kuna.

Članka 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-09-24

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Serđo Basan, v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=51415&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr