SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD KRK
73

5.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena
i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 03. prosinca 2008. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/09-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-09-2

Krk, 19. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr