SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

20.

Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/00, 34/01 i 30/02) iza članka 9. umeće se novi članak 9. a., koji glasi:

»(1) Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se građani, vlasnici objekata, starosne dobi 80 i više godina, ako su neprekidno vlasnici objekta na koji se obveza odnosi i imaju neprekidno prebivalište na području Općine Baška, najmanje 10 godina od dana utvrđivanja prava iz ovoga stavka.

(2) Starosna dob dokazuje se preslikom osobne iskaznice ili neke druge vjerodostojne isprave.

(3) Neprekidno vlasništvo objekta dokazuje se odgovarajućom izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ispred javnog bilježnika.

(4) Neprekidno prebivalište dokazuje se odgovarajućom potvrdom nadležne policijske postaje.

(5) Pravo iz ovoga članka može se ostvariti temeljem zahtjeva stranke ili isto može utvrditi Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela po službenoj dužnosti, koji i donosi odgovarajuće rješenje.

(6) U slučaju opisanom u ovom članku, iznos komunalne naknade kojega su oslobođeni plaćati građani, namirit će se iz proračuna Općine Baška.

(7) U slučaju bili kakvih nejasnoća u svezi s povoljnošću opisanom u ovom članku, te glede provedbe na način i u smislu ovoga članka, konačnu odluku donosi Općinski načelnik.«

Članak 2.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Komunalna naknada plaća se dva puta godišnje i to:

. do 30. lipnja,

. do 31. prosinca.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/8

Ur. broj: 2142-03-09-3

Baška, 31. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=10007&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr