SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na osnovi članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 95. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 6/06) Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 16. veljače 2009. godine donosi

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Mirna de Karina, pročelnica Upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva Općini Mošćenička Draga na obrascu »Zahtjev za pristup informacijama« koji je sastavni dio Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 137/04).

Obrazac se podiže u Upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga i dostavlja osobno ili poštom na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, Mošćenička Draga.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 008-01/09-01/02

Ur. broj: 2156/03-09-1

M. Draga, 16. veljače 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51417&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr