SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o fondovima u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 97/93) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice
u kulturi za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Brod Moravice za 2009. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Brod Moravice i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i pomoć i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi.

Članak 2.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2009. godinu raspoređuju se sredstva u iznosu od 272.500,00 kuna.

1. KUD »Lipica« Brod Moravice 45.000,00 kn

2. Udruga »Turanj« 15.000,00 kn

3. Hrvatska Čitaonica sela Kuti 15.000,00 kn

4. Radio Gorski kotar 15.000,00 kn

5. Tiskanje monografija i knjiga 20.000,00 kn

6. Povijesni arhiv Rijeka 1.000,00 kn

7. Zaštita spomenika kulture - crkvena

baština 60.000,00 kn

8. Županijski bibliobus 20.000,00 kn

9. Limena glazba Brod Moravice 10.000,00 kn

10. Izdavačke usluge-GNL 48.500,00 kn

11. Pokroviteljstva i ostale donacije 23.000,00 kn

Članak 3.

Općina Brod Moravice će i pored sredstava iz članka 2. ovog Programa sufinancirati i određena kulturna događanja tijekom 2009. godine na području Općine Brod Moravice putem pokroviteljstva.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava korisnicima Programa kvartalno te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom vijeću Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Ova Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 612-01/09-01/04

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr