SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Brod Moravice za 2009. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja, te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazanim potrebnim financijskim sredstvima za ostvarenje Programa u 2009. godini.

A) IZVORI PRIHODA

1. Komunalne naknade 200.000,00 kn

2. Doprinosi od šuma 30.000,00 kn

3. Sredstva Proračuna Općine

Brod Moravice 200.000,00 kn

4. Dopunska sredstva 356.000,00 kn


UKUPNO A) 786.000,00 kn

B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 120.000,00 kn

2. Održavanje i rekonstrukcija objekata i

uređaja javne rasvjete 60.000,00 kn

3. Održavanje groblja i javnih površina 250.000,00 kn

4. Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn

5. Sanacija divljih deponija 150.000,00 kn

6. Zbrinjavanje staklene ambalaže 6.000,00 kn

7. Tekuće održavanje cesta 100.000,00 kn

8. Zimsko održavanje prometnica 40.000,00 kn

9. Održavanje zgrada 50.000,00 kn


UKUPNO B) 786.000,00 kn

Sredstva za ostvarenje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Brod Moravice, njima raspolaže Općinsko poglavarstvo Općine Brod Moravice, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-01/09-01/11

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr