SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u sportu
i rekreaciji za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Brod Moravice u sportu i rekreaciji za 2009. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajni za Općinu Brod Moravice, a u svezi:

- promicanja i poticanja športa u cjelini,

- djelovanja sportskih udruga,

- sudjelovanja u osiguranju i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko-rekreativnih aktivnosti građana,

- održavanja i funkcioniranja sportskih objekata,

- sportske nagrade.

Članak 2.

Za ostvarenje Programa u sportu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 68.000,00 kuna i to za:

1. TSK »Budućnost« 50.000,00 kn

2. Šah škola »Goranka« 5.000,00 kn

4. PD »Vršak« 10.000,00 kn

5. Nagrada za sportska postignuća 3.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovnog održavanja sportskih objekata.

Članak 4.

Sve navedene aktivnosti od značaja su za Općinu Brod Moravice, pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarenje osiguravaju u proračunu Općine Brod Moravice za 2009. godinu.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice raspoređuje sredstva nosiocima programa kvartalno tijekom 2009. godine, prati njihovo namjensko trošenje i podnosi izvješće Općinskom vijeću Općine Brod Moravice.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 620-01/09-01/05

Ur. broj: 2112-06-08-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr