SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06), Općinski načelnik Općine Dobrinj, temeljem prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 2. siječnja 2009. godine, donio je

PLAN
prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2009. godini

Članak 1.

Plan prijma u službu odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 2.

Plan prijma utvrđuje se za 2009. godinu (kratkoročni plan).

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 31. prosinca 2008. godine, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj službenika na određeno vrijeme i vježbenika naveden je u tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu popunjavaju se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima temeljem rješenja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u 2009. godini stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-32/35

Ur. broj: 2142-04-02-09-12

Dobrinj, 2. siječnja 2009.

Općinski načelnik
Općine Dobrinj
Neven Komadina, v.r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2009. GODINU

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan prijma u službu za Općinu Dobrinj u  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51514&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr