SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02, 31/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2009. godine donijelo je

PLAN
javne nabave za 2009. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Čabra za 2009. godine osigurana su sredstva za nabavu roba i usluga male vrijednosti u iznosu od 450.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. raspoređuju se po vrstama i pozicijama prema tabeli 1. II. koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Tabela 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Klasa: 400-02-09-01/3

Ur. broj: 2108/01-09-1

Čabar, 30. siječnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 

Plan javne nabave za 2009. godinu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51306&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr