SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08), i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/ 06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 12. veljače 2009. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županije imenuju se:

1. Za Osnovnu školu Bakar, BAKAR

.Andrea Milković, predstavnik osnivača

.Miljenka Galinec, predstavnik osnivača

.Desimir Širola, predstavnik osnivača

.Valentina Janeš, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Linda Pavletić Miharija, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Čedo Popović, predstavnik Vijeća roditelja

.Ratka Šlangeberg, predstavnik Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Ured državne uprave)

.Linda Paulić, predstavnik Ureda državne uprave

2. Za Osnovnu školu Dr. Josipa Pančića, BRIBIR

.Zoran Spoja, predstavnik osnivača

.Marija Barišić, predstavnik osnivača

.Josip Kalafatić, predstavnik osnivača

.Božana Zečević, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Goran Matić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Ljiljana Brozičević, predstavnik Vijeća roditelja

.Boško Puhalo, predstavnik Ureda državne uprave

.Ljubica Ivković, predstavnik Ureda državne uprave

3. Za Osnovnu školu »Brod Moravice«, BROD MORAVICE

.Robert Burić, predstavnik osnivača

.Goran Marković, predstavnik osnivača

.Emil Tušek, predstavnik osnivača

.Mihaela Abramović, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Sonja Colnar, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Andrijana Možnik Šneperger, predstavnik Vijeća roditelja

.Renata Brajdić, predstavnik Ureda državne uprave

.Slavko Havaić, predstavnik Ureda državne uprave

4. Za Osnovnu školu Frana Krste Frankopana, BROD NA KUPI

.Nadia Giaroush, predstavnik osnivača

.Ljiljana Hauser, predstavnik osnivača

.Alen Janjušević, predstavnik osnivača

.Marija Tonković, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Dalibor Fak, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Boris Gadanec, predstavnik Vijeća roditelja

.Mladen Mauhar, predstavnik Ureda državne uprave

.Zvezdana Jerković, predstavnik Ureda državne uprave

5. Za Osnovnu školu Frane Petrića, CRES

.Oliver Filipas, predstavnik osnivača

.Marina Medarić, predstavnik osnivača

.Đanino Sučić, predstavnik osnivača

.Dragan Kajan, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Željka Matovinović, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Marica Kučić, predstavnik Vijeća roditelja

.Patricija Purić, predstavnik Ureda državne uprave

.Branka Sepčić, predstavnik Ureda državne uprave

6. Za Osnovnu školu »Petar Zrinski«, ČABAR

.Ivan Janeš, predstavnik osnivača

.Kristijan Rajšel, predstavnik osnivača

.Jasenaka Hoge, predstavnik osnivača

.Marijana Lisac, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Marijo Stojka, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Zoran Ožbolt, predstavnik Vijeća roditelja

.Vera Malnar, predstavnik Ureda državne uprave

.Damjan Malnar, predstavnik Ureda državne uprave

7. Za Osnovnu školu »Čavle«, ČAVLE

.Silvana Demark, predstavnik osnivača

.Smiljana Šupak, predstavnik osnivača

.Jasna Mamuza, predstavnik osnivača

.Ankica Banduka, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Jasna Juretić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Slobodan Marelja Bošnjak, predstavnik Vijeća roditelja

.Igor Ban, predstavnik Ureda državne uprave

.Robert Zaharija, predstavnik Ureda državne uprave

8. Za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, DELNICE

.Silvija Mulc, predstavnik osnivača

.Dušan Stanković, predstavnik osnivača

.Goran Muvrin, predstavnik osnivača

.Marija Imgrund, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Božica Pleše, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Goran Bukovac, predstavnik Vijeća roditelja

.Josip Milišić, predstavnik Ureda državne uprave

.Željka Mrle, predstavnik Ureda državne uprave

9. Za Osnovnu školu Glazbena škola Ive Tijardovića, DELNICE

.Vesna Pleše, predstavnik osnivača

.Ankica Zubović, predstavnik osnivača

.Žarko Nikšić, predstavnik osnivača

.Jelena Tihomirović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Mirjana Majnarić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Jelena Glada, predstavnik vijeća roditelja

.Natalija Marević-Grgurić, predstavnik ureda državne uprave

.Nikola Muvrin, predstavnik ureda državne uprave

10. Za Osnovnu školu »Jelenje-Dražice« DRAŽICE

.Virna Krivičić, predstavnik osnivača

.Ružica Gregov, predstavnik osnivača

.Valentina Colnar, predstavnik osnivača

.Vesna Matković, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Koraljka Pahlina Tkalac, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Milvia Kokić Baćac, predstavnik Vijeća roditelja

.Dalibor Lukežić, predstavnik Ureda državne uprave

.Ena Škaljo, predstavnik Ureda državne uprave

11. Za Osnovnu školu Ivanke Trohar, FUŽINE

.Sanja Kauzlarić, predstavnik osnivača

.Jasmina Bjegović, predstavnik osnivača

.Nedeljka Herman, predstavnik osnivača

.Marica Štimac, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Ivona Lesac, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Andreja Mihaljević, predstavnik Vijeća roditelja

.Elida Budiselić, predstavnik Ureda državne uprave

.Željko Uršić, predstavnik Ureda državne uprave

12. Za Osnovnu školu »Hreljin«, HRELJIN

.Tanja Juričić, predstavnik osnivača

.Borislav Jakovac, predstavnik osnivača

.Antica Polić, predstavnik osnivača

.Nena Ružić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Tatjana Katušin, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Tomislav Tadej, predstavnik Vijeća roditelja

.Jasna Malinarić, predstavnik Ureda državne uprave

.Duško Terihaj, predstavnik Ureda državne uprave

13. Za Osnovnu školu »Drago Gervais« - Brešca, BREŠCA

.Ervin Stanić, predstavnik osnivača

.Alen Ružić, predstavnik osnivača

.Karlo Simčić, predstavnik osnivača

.Mirjana Černeka-Mikuličić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Tatjana Zbašnik, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Diana Doričić, predstavnik Vijeća roditelja

.Miljenko Zubčić, predstavnik Ureda državne uprave

.Nevenko Tomić, predstavnik Ureda državne uprave

14. Za Osnovnu školu »Milan Brozović«, KASTAV

.Ivica Lukanović, predstavnik osnivača

.Snježana Čačić, predstavnik osnivača

.Vesna Sljepčević, predstavnik osnivača

.Željka Čačić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Danijela Žiaža-Grozdanoski, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Vladimir Majetić, predstavnik Vijeća roditelja

.Ema Harej Kraljić, predstavnik Ureda državne uprave

.Jelena Turak, predstavnik Ureda državne uprave

15. Za Osnovnu školu »Klana«, KLANA

.Biserka Svetić Rubeša, predstavnik osnivača

.Roberta Marchezi, predstavnik osnivača

.Nenad Marinac, predstavnik osnivača

.Anto Lešić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Alenka Princ, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Diana Gržinčić, predstavnik Vijeća roditelja

.Ivana Marinčić, predstavnik Ureda državne uprave

.Rina Afrić, predstavnik Ureda državne uprave

16. Za Osnovnu školu »Kraljevica«, KRALJEVICA

.Gordana Černi, predstavnik osnivača

.Dragana Karan Popović, predstavnik osnivača

.Sandra Vidović, predstavnik osnivača

.Sanda Đanović, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Dragan Malnar, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Višnja Gudac, predstavnik Vijeća roditelja

.Vanja Milešević, predstavnik Ureda državne uprave

.Aleksandar Kružić, predstavnik Ureda državne uprave

17. Za Osnovnu školu »Fran Krsto Frankopan«, KRK

.Alanis Marjan, predstavnik osnivača

.Matija Ribarić, predstavnik osnivača

.Anto Trogrlić, predstavnik osnivača

.Boris Brnić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Tomislav Božić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Rajko Vulin, predstavnik Vijeća roditelja

.Darko Fanuko, predstavnik Ureda državne uprave

.Andrijana Žic, predstavnik Ureda državne uprave

18. Za Osnovnu školu Lokve, LOKVE

.Ines Malnar, predstavnik osnivača

.Jasminka Lisac, predstavnik osnivača

.Mirko Turukalo, predstavnik osnivača

.Davorka Mihelčić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Katarina Marinić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Sanja Čop, predstavnik Vijeća roditelja

.Nataša Đusik, predstavnik Ureda državne uprave

.Petra Kulaš, predstavnik Ureda državne uprave

19. Za Osnovnu školu Viktora Cara Emina, LOVRAN

.Sergio Basan, predstavnik osnivača

.Robert Dundara, predstavnik osnivača

.Zorica Šain, predstavnik osnivača

.Goran Urh, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Đurđa Badanjak, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Franjo Gregov, predstavnik Vijeća roditelja

.Robert Kožul, predstavnik Ureda državne uprave

.Marina Dundović, predstavnik Ureda državne uprave

20. Za Osnovnu školu Andrije Mohorovičića, MATULJI

.Slobodan Juračić, predstavnik osnivača

.Miodrag Šarac, predstavnik osnivača

.Goran Šajina, predstavnik osnivača

.Gordana Begić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Elizabeta Borovina, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Branka Šantić, predstavnik Vijeća roditelja

.Vladan Mekterović, predstavnik Ureda državne uprave

.Dario Komarac, predstavnik Ureda državne uprave

21. Za Osnovnu školu Maria Martinolića, MALI LOŠINJ

.Tulio Morin, predstavnik osnivača

.Melita Muškardin, predstavnik osnivača

.Mirko Brkanlić, predstavnik osnivača

.Dejan Nekić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Daniela kalac, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Snježana Muškardin, predstavnik Vijeća roditelja

.Branko Jokić, predstavnik Ureda državne uprave

.Ana Dujmović, predstavnik Ureda državne uprave

22. Za Osnovnu školu Mrkopalj, MRKOPALJ

.Josip Padavić, predstavnik osnivača

.Branka Štimac, predstavnik osnivača

.Ivica Padavić, predstavnik osnivača

.Ratko Rogić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Boris Levar, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Ivanka Tomić, predstavnik Vijeća roditelja

.Snježana Grgurić Toplak, predstavnik Ureda državne uprave

.Iva Kauzlarić, predstavnik Ureda državne uprave

23. Za Osnovnu školu Ivana Mažuranića, NOVI VINODOLSKI

.Kristina Dražić, predstavnik osnivača

.Vesna Đujić, predstavnik osnivača

.Jelena Lenac, predstavnik osnivača

.Martina Jovanović, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Antonija Mažuranić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Dijana Kraljić, predstavnik Vijeća roditelja

.Vesna Mrzljak, predstavnik Ureda državne uprave

.Maja Pilepić, predstavnik Ureda državne uprave

24. Za Osnovnu školu Ivana Rabljanina, RAB

.Donata Dumičić, predstavnik osnivača

.Gordana Šćerib, predstavnik osnivača

.Silvana Perčinić, predstavnik osnivača

.Rusmira Dizdarević, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Ivica Tomulić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Slaven Zudenigo, predstavnik Vijeća roditelja

.Sandra Španjol Pandelo, predstavnik Ureda državne uprave

.Mara Perković Matahlija, predstavnik Ureda državne uprave

25. Za Osnovnu školu Dr. Branimira Markovića, RAVNA GORA

.Željko Herljević, predstavnik osnivača

.Jasna Škorić, predstavnik osnivača

.Josip Poljančić, predstavnik osnivača

.Nataša Možgon Kauzlarić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Zoran Skender, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Branka Kufner, predstavnik Vijeća roditelja

.Alison Komadina, predstavnik Ureda državne uprave

.Rahela Vitasović, predstavnik Ureda državne uprave

26. Za Osnovnu školu »Skrad«, SKRAD

.Đurđica Abramović, predstavnik osnivača

.Melita Rački-Burić, predstavnik osnivača

.Pejo Kurtušić, predstavnik osnivača

.Nataša Kufner, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Vesna Pintar-Grgurić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Mirjana Štimac, predstavnik Vijeća roditelja

.Goran Vidmar, predstavnik Ureda državne uprave

.Žarko Mulc, predstavnik Ureda državne uprave

27. Za Osnovnu školu Jurja Klovića, TRIBALJ

.Dunja Čović, predstavnik osnivača

.Marko Balas, predstavnik osnivača

.Viliana Malnar, predstavnik osnivača

.Tihomir Lončarić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Branka Rukavina, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Dean Barc, predstavnik Vijeća roditelja

.Nedeljko Gašparović, predstavnik Ureda državne uprave

.Katarina Balas, predstavnik Ureda državne uprave

28. Za Osnovnu školu »Sveti Matej«, VIŠKOVO

.Mladen Hero, predstavnik osnivača

.Elza Maras, predstavnik osnivača

.Arsen Tomić, predstavnik osnivača

.Ksenija Žauhar, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Danijela Bartolović, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Zorica Janković, predstavnik Vijeća roditelja

.Emilda Samaržija, predstavnik Ureda državne uprave

.Zdravka Leštanin, predstavnik Ureda državne uprave

29. Za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, VRBOVSKO

.Gordana Gerić-Paulić, predstavnik osnivača

.Julius Božić, predstavnik osnivača

.Goran Vučinić, predstavnik osnivača

.Anton Burić, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Vesna Trope, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Robert Časni, predstavnik Vijeća roditelja

.Željko Rožman, predstavnik Ureda državne uprave

.Tatjana Kušić, predstavnik Ureda državne uprave

30. Za Osnovnu školu Kostrena, Kostrena

.Tatjana Paškvan Čepić, predstavnik osnivača

.Tatjana Smeraldo, predstavnik osnivača

.Dragan Ivanović, predstavnik osnivača

.Nevia Grbac, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Nataša Kovačević, predstavnik Učiteljskog vijeća

.Jasminka Pribanić, predstavnik Vijeća roditelja

.Neda Tolj Kramarić, predstavnik Ureda državne uprave

.Nadežda Jakšić Aldin, predstavnik Ureda državne uprave

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. veljače 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=00001&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr