SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

52.

Na temelju članka 19., 26., 29. i 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 80/04), smjernica Vlade Republike o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2008.-2010.), uputa Ministarstva za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje (2008.-2010.), članka 13 st. (1) i stavak (5) alineja četvrta Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/08), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06, pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 24. redovitoj sjednici održanoj 22. listopada 2008. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana javne nabave Općine Vinodolske
za 2008. godinu

Članak 1.

U planu javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu, donijetog na 20. red. sjednici Vijeća održanoj 20. ožujka 2008. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/08), u članku 3. tabelarni dio pod rednim brojem 3 tekuće investiciono održavanje spomenika kulture, umjesto dosadašnjeg planiranoga iznosa novčanih sredstava za javnu nabavu od 1.400.000,00 kuna, treba da stoji 3.351.239,62 kn, tj. povećanje osiguranih sredstava za nabavu na poziciji proračuna za iznos 1.951.239,62 kn.

Članak 2.

U preostalom dijelu PLAN JAVNE NABAVE Općine Vinodolske za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 30/08) koji nije obuhvaćen ovom I. Izmjena i dopuna Plana, ostaje na snazi.

Članak 3.

I Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2008. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2107-03/08-01-24-10-1

Bribir, 22. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr