SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

145.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06,17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07) u članku 2. Glavi I. broj »18.204.000,00« zamjenjuje se brojem »20.047.000,00«.

U točki 1. broj »16.466.000,00« zamjenjuje se brojem »17.810.000,00«.

U točki 2. broj »1.045.000,00« zamjenjuje se brojem »1.544.000,00«.

U Glavi II. broj »41.974.000,00« zamjenjuje se brojem »50.543.836,00«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1.Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana 19.182.883,00 kn

Održavanje obuhvaća:

- 1.577.307 m2 javnih zelenih površina od čega: 143.842 m2 čine slobodne površine, 629.420 m2 travnate površine, 781.950 m2 biljni pokrov, 20.877 m2 živice i 1.218 m2 cvjetne gredice,

- 8.686 drvorednih stabala,

- 150 vaza i 651 korito,

- 176 dječjih igrališta u ukupnoj površini od 56.456 m2 i 27 igrališta za djecu srednje dobi ukupne površine od 24.474 m2,

- 17 manjih fontana i 12 fontana - bazena.

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina),

- zaštitu gradskog zelenila,

- građevinske radove (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda i slično),

- nabavku i popravak klupa, dječjih sprava, parkovnih košarica za smeće i vaza,

- održavanje fontana (tekuće održavanje, održavanje rasvjete fontana na Jadranskom trgu, dobava i postava tjerača golubova na fontani ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca),

- održavanje spomenika,

- izrada instalacije javne rasvjete Spomen kosturnice na Trsatu.

U točki 2. broj »265.000,00« zamjenjuje se brojem »261.000,00«.

U točki 3. broj »288.000,00« zamjenjuje se brojem »261.000,00«.

U točki 4. broj »1.482.000,00« zamjenjuje se brojem »2.732.000,00«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Održavanje autobusnih čekaonica 279.000,00 kn

- tekuće održavanje 66 čekaonica koje podrazumijeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama,

- građevinske radove za postavu i održavanje čekaonica.

- nabava i postava dviju autobusnih čekaonica na lokacijama: Draga Orlići broj 1 i Škurinjska cesta broj 2«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Održavanje javnih površina - zaostalo opremanje 16.287.953,00 kn

- uređenje okolnog područja Kazališnog parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca - II. faza,

- završetak III. faze uređenja okolnog područja Kazališnog parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca,

- imovinsko-pravna priprema za uređenje dječjih igrališta,

- izrada projekta za uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6 i 8,

- tehnička priprema za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44 - južni dio,

- izrada idejnog projekta uređenja površina oko gradine Trsat,

- tehnička priprema za uređenje parka omeđen Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitara i Mihanovićeve ulice - Park Vojak,

- uređenje parka omeđenog Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitara i Mihanovićeve ulice - Park Vojak,

- uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Pavlinić,

- uređenje Trga Josipa bana Jelačića,

- rekonstrukcija dječjeg igrališta Pomerio (prijelazni radovi).

- uređenje parka Vladimir Nazor (prijelazni radovi)«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: 908.000,00 kn

- Osnovna škola »Belveder« (sanacija okoliša),

- Osnovna škola »Kantrida« (popravak stubišta,popravak ograde oko nogometnog igrališta, uređenja zelenila),

- Osnovna škola »Srdoči« (uređenje okoliša, čišćenje nepoželjne vegetacije),

- Osnovna škola »Eugen Kumičić« (popravak ograde na igralištu),

- Osnovna škola »Pećine« (popločenje igrališta ispred škole, popravak ograde iza škole),

- Osnovna škola »Ivan Zajc« (popravak klupa i postava na zidić letvi za sjedenje, postava garniture za sjedenje i raščišćavanje zelenila),

- Osnovna škola »Škurinje« (uređenje zelenila i odvoz smeća, postava dviju klupa),

- Osnovna škola »Orehovica« (rasčišćavanje samonikle vegetacije),

- Ekonomski fakultet (uređenje okoliša, sanacija stjenskog pokosa, uređenje zelenila),

- Centar predškolskog odgoja »Kvarner«, Podcentar predškolskog odgoja »Veseljko« (uklanjanje suhih grana i tretiranje protiv štetnika),

- Centar predškolskog odgoja »Kvarner«, Podcentar predškolskog odgoja »Morčić« (uređenje okoliša),

- Centar predškolskog odgoja »Zamet«, Podcentar predškolskog odgoja »Gardelin« (postava ograde, postava sprava za igru),

- Centar predškolskog odgoja »Turnić«, Podcentar predškolskog odgoja »Turnić« (popravak ograde, nabava i postava novih klupa, popravak terase),

- Centar predškolskog odgoja »Maestral«, Podcentar predškolskog odgoja »Belveder« (sanacija ogradnog zida, postava klupa),

- Atletski klub »Autotrans« (uređenje zelenila),

- Mjesni odbor »Orehovica« (uređenje zelenila),

- Mjesni odbor »Bulevard« (uklanjanje metalnih vaza, sadnja zelenila u korita na ulazu u objekt)

- Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (sanacija vanjskog dijela dvorišnog zida),

- Dječja bolnica »Kantrida« (raščišćavanje raslinja koje se naginje na zid nogostupa u Istarskoj ulici),

- Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti (sanacija ograde na stubištu, uklanjanje suhog kestena),

- Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (uređenje okoliša),

- Guvernerova palača (hortikulturno uređenje i održavanje parka),

- Razne lokacije (održavanje zelenih površina uređenih tijekom 2007. godine ili je realizacija uređenja okoliša započela u 2007. godini)».

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima 10.255.000,00 kn

n Održavanje javnih površina.

n Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i ostalih javnih površina.

Mjesni odbor Banderovo

- Sadnja ukrasnog bilja ispred zgrade u Ulici Rudolfa Tomšića kućni broj 10/2

Mjesni odbor Belveder

- Postava klupe u Ulici Giordana Bruna preko puta kućnog broja 3

Mjesni odbor Brajda - Dolac

- Tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a

- Uređenje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a

- Opremanje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a

- Sanacija i bojanje vanjskog potpornog zida parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26

Mjesni odbor Brašćine - Pulac

- Postava dvije klupe na boćalištu na Pulcu

- Uređenje pučke šterne i trga na Pulcu kod kućnog broja 20A

Mjesni odbor Bulevard

- Hortikulturno uređenje neuređene zelene površine - pokosa s južne strane zgrade Gajeva kućni broj 9

Mjesni odbor Centar - Sušak

- Postava dviju klupa na plato kod »Piramide«

- Hortikulturno uređenje zelenog pojasa u Križanićevoj ulici

Mjesni odbor Drenova

- Uređenje površine između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi

- Opremanje površine između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi

- Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg

- Izvedba betonske staze u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 24

- Sanacija okoliša u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 1a i 1e

- Tehnička priprema za uređenje Cvetkovog trga

Mjesni odbor Gornja Vežica

- Uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 10

- Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 10

- Hortikulturno uređenje u ulici Ratka Petrovića južno od kućnih brojeva 2 do 18 i 22 do 54

Mjesni odbor Kantrida

- Izvedba parapetnog zida u Ulici Bujska kućni broj 11

- Uređenje zelene površine u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 35

- Izvedba parapetnog zida između ulica Mate Balote kućni broj 49 i Ede Jardasa kućni broj 4

- Uređenje zelene površine između ulica Mate Balote kućni broj 49 i Ede Jardasa kućni broj 4

Mjesni odbor Kozala

- Građevinsko uređenje u Parku Nikole Hosta

- Postava dječjih sprava i klupa u Park Nikole Hosta u sjevernom dijelu

- Premještaj stola za stolni tenis iz Ulice Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7 u park Kozala kod spomenika

- Postava klupa u park Kozala kod spomenika

- Ličenje ograde zapadno od Dječjeg vrtića Kalvarija uz plato za igru i prema stubištu koje vodi iz parka prema Ulici Ivana Grahovca i Ulici Žrtava fašizma

Mjesni odbor Krimeja

- Hortikulturno uređenje površine oko prolaza između Ulice Braće Horvatića i Ulice Krimeja

- Hortikulturno uređenje površine oko zgrade kućni broj 11 u Kumičićevoj ulici

- Postava dvije klupe s naslonom u Ulici braće Horvatića između zgrada kućni broj 13 i kućni broj 15

- Hortikulturno uređenje površine u Kvaternikovoj ulici kućni broj 6

Mjesni odbor Mlaka

- Raščiščavanje površine istočno od parka Crvenog križa

Mjesni odbor Pašac

- Uređenje manjeg parka kod boćarskog kluba

- Opremanje manjeg parka kod boćarskog kluba

- Uređenje parka za djecu južno od prostorija Mjesnog odbora

- Opremanje parka za djecu južno od prostorija Mjesnog odbora

Mjesni odbor Pećine

- Sanacija ograde u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 58 do kućnog broja 68

- Uređenje zelene površine iza stambene zgrade kućni broj 47 u Ulici Janka Polić Kamova

Mjesni odbor Pehlin

- Uređenje rekreacione zone u Ulici Androv breg

- Uređenje površine u Ulici Mihovilići

- Hortikulturno uređenje površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Podmurvice

- Uređenje parka u Dubrovačkoj ulici kućni broj 4

Mjesni odbor Potok

- Nastavak uređenja prostora uz drvored u Ulici Nikole Cara od kućnog broja 1 do kućnog broja 11

- Nastavak uređenja i ozelenjavanja kraja Ulice Nikole Cara i početka Ulice Potok

- Sanacija prostora uz drvored u Ulici Nikole Tesle i Krešimirovoj ulici od križanja s Ulicom Nikola Tesla do križanja s Manzonijevom ulicom

Mjesni odbor Srdoči

- Ishođenje suglasnosti za priključno mjerno mjesto za struju uz igralište Osnovne škole »Srdoči«

- Izrada projekta i postava ormarića za struju uz igralište Osnovne škole »Srdoči«

- Hortikulturno uređenje površine u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 15

Mjesni odbor Sveti Nikola

- Hortikulturno uređenje površine kod trafostanice u Ivekovićevoj ulici kućni broj 9

- Hortikulturno uređenje okoliša s južne i zapadne strane zgrada kućni broj 17 do 21 u Zvonimirovoj ulici

Mjesni odbor Škurinje

- Uređenje površine na početku Ulice Milana Rustanbega

- Postava klupa i stola na početku Ulice Milana Rustanbega

- Izrada projekta za uređenje šetnice s klupama u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 2 do kućnog broja 20

Mjesni odbor Škurinjska Draga

- Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine kućni broj 3

- Uređenje površine u Prvomajskoj ulici kod kućnog broja 58

- Postava klupa u Prvomajskoj ulici kod kućnog broja 58

- Dodatno opremanje dječjih igrališta na području mjesnog odbora

- Uređenje površine u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 5

- Postava klupe u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 5

Mjesni odbor Turnić

- Nadogradnja podzida u okolišu zgrade kućni broj 5 u Ulici Giuseppe Carabino

- Nastavak raščišćavanja površine u Trogirskoj ulici

- Uređenje okoliša sa zapadne strane zgrade kućni broj 3 u Ulici Antuna Barca

Mjesni odbor Vojak

- Hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Šćitara kućni broj 11 i kućni brojevi 13 do 17

- Hortikulturno uređenje parka u Ulici prilaz Vladimira Gortana

Mjesni odbor Zamet

- Postava klupa u Ulici Bože Starca Jurićeva kućni broj 13 i Primorskoj ulici kućni broj 8

- Uređenje neuređene zelene površine u Ulici Braće Monjac između kućnih brojeva 2 i 4

- Postava dva stola za stolni tenis i klupa u Ulici braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14

- Uređenje okoliša, te sanacija oborinskih voda u Ulici braće Bačić ispred kućnih brojeva 14 do 20

- Postava klupa u Ulici braće Bačić na parkiralište ispred kućnog broja 38, te kod kućnog broja 41

- Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić od kućnog broja 2 do kućnog broja 10

- Uređenje zelene površine u Ulici Petra Jurčića kućni broj 4 i kućni broj 6

n Javna rasvjeta

Mjesni odbor Banderovo

- Proširenje javne rasvjete na stubama koje spajaju Ulicu Corrada Ilijassicha i Osječku ulicu, istočno od Trgovačkog centra »Billa«

- Proširenje javne rasvjete na stubama koje prolaze kroz park te spajaju Vukovarsku ulicu i Ulicu braće Branchetta

Mjesni odbor Bulevard

- Proširenje javne rasvjete u Švalbinoj ulici između kućnih brojeva 6 i 8

Mjesni odbor Draga

- Proširenje javne rasvjete na stubištu koje vodi od pješačkog prijelaza na željezničkoj pruzi u Ulici Pod Ohrušvom do Ulice Gušć kod kućnog broja 35

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnih brojeva 2A i 2B

Mjesni odbor Drenova

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Kučićki put

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Ravan

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Brca kod kućnog broja 13

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 33A do kućnog broja 37

Mjesni odbor Gornja Vežica

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 14

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 25

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 39

Mjesni odbor Krimeja

- Proširenje javne rasvjete u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 5C

Mjesni odbor Pehlin

- Proširenje javne rasvjete u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Podmurvice

- Proširenje javne rasvjete pristupnog puta crkvi Svetog Josipa iz Ulice Franje Čandeka

Mjesni odbor Podvežica

- Proširenje javne rasvjete od Radničke ulice kod kućnog broja 9 do Kvaternikove ulice kod kućnog broja 37

- Proširenje javne rasvjete kod dječjeg parka u Ulici Martina Kontuša južno od kućnog broja 6

- Proširenje javne rasvjete od Radničke ulice kod kućnog broja 7B do Ulice Vlade Grozdanića kod kućnog broja 18

Mjesni odbor Sveti Nikola

- Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici na pješačkoj stazi zapadno od kućnog broja 3

- Proširenje javne rasvjete u Crnčićevoj ulici na stubama istočno od kućnog broja 1

- Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici na stubama između kućnih brojeva 2 i 4

Mjesni odbor Trsat

- Proširenje javne rasvjete u Ulici Božene Vilhar Žirovnik

Mjesni odbor Turnić

- Proširenje javne rasvjete u Trogirskoj ulici

- Proširenje javne rasvjete uz stubište u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 36B do kućnog broja 38

Mjesni odbor Vojak

- Proširenje javne rasvjete na prolazu između Radićeve ulice kod kućnog broja 13 i Ulice Mirka Piškulića kod kućnog broja 5

Mjesni odbor Zamet

- Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Petra Jurčića između kućnih brojeva 5 i 7

n Održavanje nerazvrstanih cesta

Mjesni odbor Banderovo

- Rekonstrukcija kolnika u Ulici obitelji Duiz

Mjesni odbor Belveder

- Uređenje nogostupa u Tizianovoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 22C u cijelosti

- Sanacija stubišta u Ulici Fućkovo od kućnog broja 1 do vrha prvog dijela stubišta

- Postava rukohvata u Ulici Fućkovo

Mjesni odbor Brajda Dolac

- Sanacija nogostupa u Ulici Beli kamik od kućnog broja 5 do kućnog broja 7

- Sanacija prolaza od Ulice Beli kamik kod kućnog broja 7 do Ulice Fiorello la Guardia kod kućnog broja 11

- Sanacija nogostupa Ciottine ulice od kućnog broja 6 do kućnog broja 16

- Sanacija nogostupa u Ulici Slaviše Vajnera Čiče od kućnog broja 1 do kućnog broja 3

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno-prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Brašćine - Pulac

- Rekonstrukcija Ulice Drenovski put od početka do zadnje stanice linije broj 4 te prema kućnom broju 14

- Sanacija ulice Oktavijana Valića na krivini kod kućnog broja 20

- Sanacija kolnika kod pučke šterne i trga na Pulcu kod kućnog broja 20A

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno-prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Bulevard

- Nastavak rekonsktrukcije nogostupa i pripadajućeg prostora drvoreda u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića

- Izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za uklanjanje glava skloništa u Ulici Bulevard oslobođenja

Mjesni odbor Centar - Sušak

- Sanacija stubišta koje povezuje Ulicu Franje Račkog i Ružićevu ulicu

- Sanacija nogostupa u Ulici Franje Brentinija

- Sanacija nogostupa u Ulici Franje Račkog s sjeverne strane

- Sanacija betonskog prilaza u Ulici Bošket kućni broj 10 i 11

- Postava dodatne ograde na zidu u Ulici Bulevard oslobođenja - preko puta Zavoda za zapošljavanje

Mjesni odbor Draga

- Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u naselju Tijani kod kućnog broja 4, iznad kućnog broja 56,te preko puta kućnog broja 52

- Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u naselju Brig, to jest proširenje lokalne prometnice prema volti za Pelinovu Goru

- Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za proširenje parkirališta u Tijanima kod kućnog broja 14

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno-prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Drenova

- Uređenje ogranka Ulice Bok u smjeru kućnog broja 7

- Uređenje ogranka Ulice Grohovski put od kućnog broja 22 do kućnog broja 26, spoj na Lubanjski uspon od kućnog broja 18 do kućnog broja 22

- Uređenje Ulice Drenovski put kućni broj 170

- Uređenje Ulice Brca od kućnog broja 3 do kraja

- Uređenje ogranka Ulice Brune Francetića ka kućnom broju 25 i kućnom broju 31

- Uređenje ogranka Ulice Drenovski put prema kućnom broju 73

- Izvođenje stubišta od ceste »A« prema ambulanti i marketu

- Uređenje nogostupa na Grohovskom putu od Doma na Lokvi, Drenovski put kućni broj 176 do zgrade mjesnog groblja Gornja Drenova

- Tehnička priprema (izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole) za uspostavu službenog prilaza objektima u naselju Kučićevo Selo

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Gornja Vežica

- Uređenje ogradno-potpornog zida i postava ograde uz južni nogostup u Ulici Vjekoslava Dukića

- Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u ulici Tome Strižića, prema Ulici Kačjak

- Sanacija dijela Ulice Zdravka Kučića

- Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta prema zelenoj površini u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 41 prema Svetom Križu

- Uređenje nogostupa uz novoizgrađeni potporno ogradni zid u Ulici Vjekoslava Dukića

Mjesni odbor Grbci

- Sanacija parkirališta u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2

- Sanacija potpornog zida ceste u Buzetskoj ulici kod kućnih brojeva 2 i 4

- Sanacija odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod objekta kućni broj 3c i kod kućnog broja 34, u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 25 te u Ulici Košićevac kućni broj 5

Mjesni odbor Kantrida

- Tehnička priprema (izrada parcelacionog elaborata, glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole) za uređenje Ulice Pionirska od kućnog broja 9 do kućnog broja 9d

- Tehnička priprema za izvedbu stubišta koje spaja ulice Prolaz Marčeljeva Draga sa neizgrađenom cestom i sa Ulicom Marina Jakominića

- Sanacija ceste i oborinske odvodnje u Ulici Izviđačka između kućnih brojeva 3 i 7

- Sanacija stijenskog pokosa na sjevernoj strani Istarske ulice, od kućnog broja 22 do skretanje u Ulicu Silvije Lovre Milenića

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Kozala

- Uklanjanje arhitektonske barijere na prilazu zgrade u Ulici Ante Kovaćića kućni broj 17

- Sanacija nogostupa u Ulici Aleksandra Mamića

- Izvedba rukohvata, popravak pločnika i javnih stubišta na području mjesnog odbora

Mjesni odbor Krimeja

- Sanacija pješačke staze i stubišta u prolazu između Ulice Braće Horvatića i Ulice Krimeja

- Sanacija parkirališta istočno od zgrade kućni broj 3B u Kumičićevoj ulici

- Uređenje postojeće pješačke staze i stubišta istočno od željezničke postaje Pećine u smjeru Ulice Drage Gervaisa

Mjesni odbor Luka

- Sanacija nogostupa u Verdievoj ulici od kućnog broja 15 do kućnog broja 21

- Sanacija nogostupa u Ulici Riva Boduli kod kućnog broja 7

- Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Zajca kod kućnog broja 7

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Mlaka

- Asfaltiranje nogostupa u Krešimirovoj ulici kod zgrade kućnog broja 54 i kućnog broja 56, te postavljanje stupića u Krešimirovoj ulici

- Postava rukohvata na sredinu stepenica od Krešimirove ulice prema Ulici Podpinjol na donjem dijelu

- Proširenje pristupa zgradi kućni broj 31a u Ulici Podpinjol

- Asfaltiranje dijela parkirališta s gornje strane zgrade kućni broj 31a u Ulici Podpinjol

- Uređenje parkirališta između zgrada kućni broj 37 i kućni broj 39 u Ulici Podpinjol

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Orehovica

- Izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za uređenje parkirališta kod ambulante

- Izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za uređenje nogostupa od Donje Orehovice do tunela Banska vrata

- Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa od Ulice Petorice strijeljanih do kućnog broja 1 u Ulici Put pod Rebar

- Sanacija potpornog zida stubišta kod kućnog broja 1 u Ulici Put pod Rebar

- Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta na kraju Ulice Dragutina Tomića

Mjesni odbor Pašac

- Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fućka,od Pašca prema mostu preko Rječine

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Pećine

- Postava branika na nogostupu kod stubišta za izlaz iz TC Pećine na Ulicu Janka Polić Kamova

- Postava rukohvata u prolazu iz Ulice Janka Polić Kamova kod kućnog broja 108 u Ulicu Šetalište trinaeste divizije kućni broj 127

- Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova

Mjesni odbor Pehlin

- Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih cesta, sanacija postojećih prilaznih nerazvrstanih cesta (bijela cesta) na području mjesnog odbora i uređenje mjesta za kontejnere

- Uređenje završnog sloja kolnika u Ulici Blažićevo C

Mjesni odbor Podmurvice

- Uređenje parkirališta u Bribirskoj ulici kod kućnih brojeva 10, 8 i 3 i asfaltiranje prostora oko trafostanice

- Sanacija potpornih zidova i pješačke staze u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 4, Sanacija asfalta u Ulici Emilija Randića od kućnog broja 2 do broja 4

- Uređenje pješačkog puta - spoj Dubrovačke ulice i Ulice Antuna Barca od Dubrovačke ulice kod kućnog broja 4 do Ulice Antuna Barca

- Uređenje nogostupa i potpornih zidova u Bihaćkoj ulici kod kućnog broja 3

Mjesni odbor Podvežica

- Sanacija neasfaltiranog prilaza u Ulici Jože Gabrovšeka kućni broj 9

- Sanacija parkirališta u Ulici Jože Gabrovšeka kod kućnih brojeva 8 i 8 a

- Uređenje neasfaltiranih površina u Ulici Jože Grabovšeka kod kućnih brojeva 8 i 8 a

Mjesni odbor Srdoči

- Izvedba kamenog zida na parkiralištu u Ulici Marije Grbac istočno od spomenika

- Asfaltiranje parkirališta u Ulici Marije Grbac ispod spomenika

- Uređenje i asfaltiranje južnog kraka Ulice Antuna Branka Šimića

- Uređenje ceste u Ulici Markovići kod kućnih brojeva 27/1,2,3 i Ulici Tonžino kod kućnog broja 18

Mjesni odbor Sveti Kuzam

- Izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za izvedbu nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza na cestu D40 Sveti Kuzam

- Izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za uređenje i proširenje parkirališta kod mjesnog groblja Sveti Kuzam

Mjesni odbor Sveti Nikola

- Sanacija stubišta u Ulici Krnjevo od Zametske ulice kućni broj 2 do Ulice Krnjevo kućni broj 7

- Uređenje i asfaltiranje prilaza zgradama kućni broj 15/1 i kućni broj 15/2 u Ulici Milutina Barača

- Sanacija suhozida u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kućni broj 6

- Uređenje potpornog zida i uređenje pokosa u Liburnijskoj ulici od semafora do nadvožnjaka

- Uređenje i nadogradnja pješačke staze zapadno od kućnog broja 1 u Zametskoj ulici, prema Liburnijskoj ulici

- Uređenja okoliša s južne i zapadne strane zgrada broj 17 do 21 u Zvonimirovoj ulici

- Uređenje i izgradnja pješačke staze od Ulice Ivana Lupisa kućni broj 15 južno prema Uici Marijana Stepčića

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Svilno

- Izvedba stubišta od gornje ceste (cesta za Čavle) od kućnog broja Svilno 97 prema staroj jezgri Svilna, odnosno prema kućnom broju 21

Mjesni odbor Školjić

- Sanacija suhozida i stubišta zapadno od crkve Svetog Vida prema ulici Pod kaštelom

- Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od kućnog broja 2 do broja 4

- Sanacija nogostupa na Titovovom trgu

Mjesni odbor Škurinje

- Produženje i povišenje postojećeg potpornog zida u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 1 do kućnog broja 5, neparni brojevi

- Sanacija kolnika i nogostupa na području mjesnog odbora

- Uklanjanje zidova nekadašnjih odlagališta kanti za otpad u Ulici Milana Rustambega i Ulici Save Vukelića

- Uređenje dijela prilaznog puta Tibljaška cesta kućni brojevi 9, 11, 13 i 15

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Škurinjska Draga

- Sanacija stubišta u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13

- Sanacija nogostupa u Ulici Rastočine od kućnog broja 1 do broja 9

- Uređenje parkirnih površina na podučju mjesnog odbora

Mjesni odbor Trsat

- Sanacija neasfaltiranog dijela Ulice Božene Vilhar- Žirovnik

- Uređenje prostora između drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 23 i 25, te od kućnog broja 51 do ulaza u bivšu vojarnu na Trsatu

- Nastavak uređenja prostora drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka

Mjesni odbor Turnić

- Sanacija odvodnje oborinskih voda na sjevernoj strani zgrade kućni broj 3 u Ulici Antuna Barca

- Sanacija stubišta u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 29 prema pošti

- Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom

Mjesni odbor Vojak

- Sanacija ograde i stubišta koje vodi od zgrada kućni broj 13 do 17 u Ulici Drage Šćitara do nebodera u Ulici Nike Katunara kućni broj 12

- Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici prilaz Vladimira Gortana

- Uređenje dijela nogostupa kod ulaza u bivšu vojarnu

Mjesni odbor Zamet

- Tehnička priprema za preregulaciju prometa: iz Ulice Petra Jurčića prema parkiralištu zgrade kućni broj 7 u Ulici Bože Vidasa, te ispitivanje mogućnosti proširenja parkirališta za stanare zgrade u Ulici Bože Vidasa kućni broj 7

- Obnova asfalta i odvodnje u dijelu Ulice Škarpa

- Obnova asfalta Ulice Ravnik

- Uređenje potpornog zida radi zaštite od oborinskih voda u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 16 i kućnog broja 18

- Uređenje i proširenje postojećeg parkirališta prema zapadu u Ulici Mirka Jengića kućni brojevi 5 do 7

- Tehnička priprema za uređenje spoja Ulice Pilepići i Ulice Bože Starca Jurićeva (idejni projekt i ishođenje lokacijske dozvole)

- Sanacija i uređenje spoja ulica - odvojak Uice Milice Jadranić i Ulice Franje Pilepića Pavina

- Sanacija asfalta od Ulice Slavka Tomašića, Ludvetov breg kućni brojevi 1, 16, 18 i 34 do Ulice braće Mohorić

- Uređenje i asfaltiranje odvojka Kapelske ulice iz Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 89

- Uređenje kolnika na spoju Ulice Kudej i Ulice Ivana Grpca Strinina

- Uređenje kolnog prilaza za interventna vozila u Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 3

Glava III. mijenja se i glasi:

»III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 27.143.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 251,52 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno-prometnih površina i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 25.247.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Redovno održavanje 11.756.000,00 kn

2. Pojačano održavanje 5.275.000,00 kn

3. Prometne zahvate 1.080.000,00 kn

4. Ulaganje u sustav automatskog

upravljanja prometom 1.115.000,00 kn

5. Ostale radove 1.503.000,00 kn

6. Naknada za obavljanje poslova

održavanja cesta i za obavljanje 3.220.000,00 kn

poslova AUP-a

7. Prijelazni radovi iz 2007. godine 1.298.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

1.1. Manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje,

krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i

ostale manje popravke na cestama.

1.2. Veće zahvate pod kojima se planira:

1.2.1. Sanacija prilazne ceste poligonu auto-škole u

prostoru bivše vojarne na Trsatu,

1.2.2. Sanacija kolnika ceste u Kapelskoj ulici kućni broj 14

do 18,

1.2.3. Sanacija dijela nogostupa uključivo izmjena rubnjaka

u Ulici Vidikovac,

1.2.4. Sanacija dijela Ulice Sveti Kuzam-Sopalj,

1.3. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova,

1.4. Odvodnja oborinskih voda,

1.4.1. Održavanje otvorenog sistema odvodnje,

1.4.2. Održavanje upojnih bunara,

1.4.3. Interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih

rešetki,

1.4.4. Sanacija ulegnutih slivnih rešetki,

1.5. Sanacija stjenskih pokosa,

1.6. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

1.7. Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

1.8. Zaštitne metalne ograde,

1.9. Zaštitni stupići,

1.10. Održavanje horizontalne prometne signalizacije,

1.11. Održavanje vertikalne prometne signalizacije,

1.12. Nabava i postava prometnih ogledala i ostale

opreme,

1.13. Održavanje svjetlosne prometne signalizacije,

1.14. Održavanje betonskih graničnika,

1.15. Obilježavanje naziva ulica,

1.16. Održavanje stubišta u gradu,

1.17. Održavanje mostova i pješačkih nathodnika,

1.18. Uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad

1.19. Zimska služba.

2. U okviru pojačanog održavanja obavljat će se sljedeći

radovi:

2.1. Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Balda Fućka,

2.2. Sanacija kolnika Ulice Moše Albaharija, od križanja

sa Studentskom ulicom do križanja sa Ulicom Ive

Marinkovića i Ivana Rendića,

2.3. Sanacija kolnika u Ulici Maria Gennaria,

2.4. Sanacija kolnika u Ulici Rujevica,

2.5. Sanacija kolnika u Ulici Dolčić,

2.6. Sanacija Ulice Ludvetov breg i Ulice Braće

Bačić - od raskrižja s Ulicom Vladivoja i Milivoja

Lenca kod kućnog broja 19 do kućnog broja 38 u

Ulici Braće Bačić.

2.7. Sanacija kolnika ceste u Meštrovićevoj ulici,

2.8. Sanacija kolnika u Ulici Aleksandra Mamića, od

križanja s Ulicom Bože Milanovića do kraja

»slijepog« dijela ulice,

2.9. Rekonstrukcija odvojka ceste u Ulici Ivana

Dončevića,

2.10. Sanacija kolnika ceste u Ulici Košićevac,

2.11. Sanacija kolnika cesta Ulice Lužine i Ulice Merine,

2.12. Sanacija dijela kolnika u Ulici Rikarda Benčića od

kućnog broja 1 do kućnog broja 13,

2.13. Uređenje nogostupa u Ulici fra. Serafina Schona,

2.14. Nastavak sanacije nogostupa u Ulici Šetalište Ivana

Gorana Kovačića- posljednja dionica od kućnog

broja 23 do križanja sa Ulicom Vidikovac,

2.15. Sanacija kolnika ceste i parkirališta u Ulici Antuna

Kosića Rika,

2.16. Odvodnja oborinskih voda i sanacija dijela kolnika u

Ulici Marije Grbac,

2.17. Uređenje površine za parkiralište u Ulici Franje

Čandeka kod kućnog broja 8,

2.18. Uređenje stajališta za prigradski autobus.

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1. Postava rampi za invalide u centru grada,

3.2. Postava zaštitnih stupića u užem centru grada,

3.3. Postava pilomata u centru grada,

3.4. Preregulacija raskrižja ulica Šetalište Andrije Kačića

Miošića, Slavka Cindrića i istočnog ulaza u

parkiralište Delta, te preprogramiranje semafora na

tom dijelu,

3.5. Postava prilazne rampe u okolišu stambene zgrade u

Ulici Ante Kovačića kućni broj 6,

3.6. Izrada prometnog rješenja uređenja trga Josipa bana

Jelačića¹

3.7. Ostali projekti i istraživanja.

4. Ulaganje u sustav automatskog upravljanja

prometom obuhvaća radove na realizaciji projekta

automatskog upravljanja prometom (III.b. faza).

5. Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao

što su geodetski, izrada projekta, studija, obavijesti,

radovi u mogućim incidentnim i ostalim situacijama

(bujične vode, naplavine, razna urušavanja i slično),

izrada registra nerazvrstanih cesta, preregulacija

prometa prilikom manifestacija, te imovinsko-pravna

priprema za uređenje cesta.

6. Prijelazni radovi iz 2007. godine obuhvaćaju radove

održavanja nerazvrstanih cesta koji su se prenijeli na

početak 2008. godine.

2. Čišćenje slivnika 1.896.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika i čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić«, te izradu katastra slivnika u GIS-u (prijelazni rad).

Glava V. mijenja se i glasi:

»V. JAVNA RASVJETA 12.009.000,00 kn

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena starih energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova),

- dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete (rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Janka Polić Kamova, u Ulici Bulevard Oslobođenje i Šetalište Ivana Gorana Kovačića, rekonstrukcija javne rasvjete u rukohvatu mosta na Titovom trgu, te javne rasvjete kod boćališta na Trsatu i ispred perivoja Trsatske crkve),

- proširenje javne rasvjete,

- održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima,

- atestiranje instalacija javne rasvjete«.

Glava VI. mijenja se i glasi:

»VI. ODRŽAVANJE GROBLJA 3.810.000,00 kn

1. Groblje Kozala

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- sanacija i uređenje pješačkog partera na polju »B« ispred niša,

- uređenje glavnih kamenih stepenica na polju »D« - sa dijelom staze te uređenje kamenih stepenica sa pripadajućom stazom na polju »J«,

- sanacija vodovodne mreže između polja »K«, »L« i »M«,

- sanacija prostora makadam staze između polja»M« i »N«

- sanacija kolno-pješačke staze s uređenjem postojećeg potpornog zida uz stazu na polju »B« prema polju »J«.

2. Groblje Trsat

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- sanacija zida od pune opeke na polju »B« i zabatnog dijela fasade niša na polju »C«,

3. Centralno gradsko groblje Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- uređenje aleje prema Centralnom objektu uz grobna polja »G-4« do »G-6«,

4. Groblje Zamet

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- uređenje okoliša oko fontane na polju »F« sa uređenjem staze uz polje grobnica na polju »D«.

5. Groblje Sveti Kuzam

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

6. Groblje Draga

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- uređenje platoa i stepenica na ulazu u stari dio groblja kao i uređenje prostora oko baje za smeće.

7. Groblje Donja Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

8. Groblje Gornja Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- uređenje pomoćnog objekta na ulazu u groblje.

9. Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. broj »98.530.000,00« zamjenjuje se brojem »114.552.836,00«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/142

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=145
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr