SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

143.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa

u ukupnom iznosu od 1.989.000,00

- Javne površine Trg Sv. Barbara - 2.

faza, 800 m2173.000,00

- Javne površine u Starom gradu

- Vitezovićeva ulica, 780 m2850.000,00

- Javne površine u Starom gradu

- Užarska ulica, 1200 m2966.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u

ukupnom iznosu od 5.384.000,00

- Javne površine u komunalnom

opremanju zemljišta za izgradnju

stanova po POS-u Rujevica - 1. faza,

1571 m2 - dio 350.000,00

- Javne površine u Starom gradu

- Vitezovićeva ulica, 780 m22.000.000,00

- Javne površine u Starom gradu

- Užarska ulica, 1200 m23.034.000,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 10.533.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog

doprinosa dužine 100 m' 500.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni

Zamet dužine 280 m' - dio 900.800,00

- Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji

Zapadni Zamet dužine 250 m' - prijelazni

radovi 400.000,00

- Pristupna cesta PC Policentro s

infrastrukturom dužine 1500 m' - dio 150.000,00

- Prioritetna infrastruktura prema

zahtjevima Mjesnih odbora - studije

izvodljivosti 100.000,00

- Kružno raskrižje Parkovi cesta dužine

953 m' - prijelazni radovi 2.050.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2c-I. faza

dužine 150 m' 1.400.000,00

- Pristupna cesta 25 za stambene objekte

na Krnjevu dužine 150 m' - priprema 500.000,00

- Pristupna cesta, nastavak Ulice Tina

Ujevića - priprema 600.000,00

- Pristupna cesta, do tenis centra u

Marčeljevoj Dragi - priprema 100.000,00

- Ulica Ivana Pavla II. - II. faza (ex Nova

Ciottina) dužine 85 m' 101.000,00

- Pristupna cesta102 dužine 182,27 m'

- priprema 509.200,00

- Spoj Ul. Tina Ujevića prema Dražičkoj

dužine 800 m' - priprema 200.000,00

- Pristupna cesta sportskoj dvorani Zamet

dužine 200 m' 1.700.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom

opremanju zemljišta za izgradnju

stanova na Rujevici - I. i II. faza,

dužine 1200 m' - dio 1.322.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u

ukupnom iznosu od 41.724.000,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine

900 m' - priprema 2.600.000,00

- Županijska cesta ŽC 5025

Rujevica - Marčelji dužine 3100 m',

imovinskopravna priprema 7.100.000,00

- Ulica Ivana Pavla II - II faza (ex Nova

Ciottina) dužine 85 m' 440.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na

Rujevici - I. i II. faza, dužine 1200 m'

- dio 9.678.000,00

- Ceste u zahvatu DPU Kantrida dužine

930 m' - dio 3.186.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

dužine 280 m' - dio 100.000,00

- Tunelski priključci na cestu D-404

dužine 250 m' 17.000.000,00

- Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji

Zapadni Zamet dužine 250 m'

- prijelazni radovi 120.000,00

- Komunalna infrastruktura za Sveučilišni

kampus na Trsatu 1.500.000,00«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 1.150.000,00

- Javna rasvjeta Vitezovićeve ulice dužine

220 m' 150.000,00

- Javna rasvjeta Užarske ulice dužine

1560 m' 1.000.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 1.000.000,00

- Javna rasvjeta prema DPU Kantrida

dužine 1.400 m' - dio 100.000,00

- Javna rasvjeta stambenog područja

Rujevica - I faza dužine 1.750 m' 800.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste na lokaciji

Zapadni Zamet dužine 280 m' 100.000,00«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 2.750.000,00

- 450 ukopnih mjesta na općim poljima

- dio 2.000.000,00

- Proširenje gradskih groblja 750.000,00«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 20.849.100,00

- Zamjena cjevovoda izvor Rječina

- Zoretići I. faza dužine 3.400 m'

- prijelazni radovi 2.093.000,00

- Vodoopskrba otoka Krka dužine

7.500 m', - sufinanciranje radova III.

dionice 3.496.500,00

- Izgradnja tlačnog cjevovoda

CS Kozala - VS Streljana dužine

2.700 m' -

- prijelazni radovi 2.480.000,00

- Izgradnja vodovoda prema Programu

vode 3 dužine do 8.000 m' - dio 4.805.100,00

- Vodoistražni radovi - dokumentacija i

radovi - dio 199.200,00

- Rekonstrukcija vodovoda dužine

1.100 m' i vodospreme Kantrida - projekti

i radovi - dio 3.534.300,00

- Izgradnja vodovoda i objekti G. Pulac

dužine 1690 m' 800.800,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe

Sveučilišnog kampusa na Trsatu - dio 267.000,00

- Izgradnja vodovoda za stanove po

POS-u Rujevica dužine 500 m' 630.000,00

- Izgradnja vodovoda za Platak dužine

10.000 m' - projektna dokumentacija 103.400,00

- Vodoopskrba kompleksa zgrada

Ulice Tina Ujevića - nastavak 80.000,00

- Vodoopskrba naselja Melnice 224.200,00

- Vodoopskrba CZGO Marišćina

- dužine 400 m' 2.135.600,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u

ukupnom iznosu od 200.000,00

- Izgradnja vodovoda u zahvatu DPU

Kantrida dužine 980 m' - dio 200.000,00«.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanja otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 8.184.500,00

- Kanalizacijski sustav Grobnik, dužine

6.000 m' - dio 5.122.000,00

- Kanalizacija Klana -, dužine 2.800 m',

projekti - dio 104.000,00

- Projektna dokumentacija 104.400,00

- Kolektor u Ulica Bože Starca Jurićeva

dužine 680 m' 172.100,00

- Kolektor u Ulica Tina Ujevića - dužine

350 m' 78.400,00

- Izgradnja kanalizacije po Programu

Kanalizacija 1 - dio 858.500,00

- Odvodnja Sveučilišnog kampusa na

Trsatu - dio 52.200,00

- Odvodnja za stanove POS Rujevica,

dužine 350 m' 272.700,00

- Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija

u Ul. M. Grbac, dužine 450 m' - dio 522.400,00

- Kolektor u Kvarnerskoj ulici - dužine

540 m' 418.000,00

- Kolektor u Ulica Corado Illiasich - dužine

330 m' 26.100,00

- Kolektor naselja Turan - dužine 250 m' 329.100,00

- Kolektor u Vinogradskoj ulici - dužine

300 m' 26.100,00

- Kolektor u Ulica J. Mohorića 31.400,00

- Kolektor u Ulica A. Peruča 17.300,00

- Kolektor u Ulica Zametski koren 49.800,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 240.000,00

- Odvodnja i kanalizacija prema DPU

Kantrida, dio 240.000,00«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 7.937.250,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme za

odvoz otpada 7.937.250,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 399.850,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme za

odvoz otpada- financijska pomoć Fonda 399.850,00«.

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 14.053.750,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - dio 9.308.750,00

- Izgradnja reciklažnih dvorišta, projekti,

izgradnja - dio 4.745.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 7.362.250,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - financijska pomoć

Fonda i povrat sredstava u proračun 6.838.250,00

- Izgradnja Centralne zone za gospodarenje

otpadom Marišćina, I. faza - dio 524.000,00«.

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 131.056.700,00 kuna.«

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/141

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=143
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr