SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/07 i 29/08), članak 1.a. mijenja se i glasi:

»Članak 1.a.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.300.000,00 kuna

- prihod od prodaje zemljišta 1.610.000,00 kuna


Ukupno: 6.910.000,00 kuna

(slovima: šest milijuna devetsto deset tisuća kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Mijenja se članak 2. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu i glasi:

»Članak 2.

1. JAVNE POVRŠINE 350.000,00

1. Gradnja dječjeg igrališta na Urinju 350.000,00

2. Gradnja dječjeg igrališta u Žuknici 0,00

2. NERAZVRSTANE CESTE 1.665.000,00

1. Rekonstrukcija ceste prema uvali Žurkovo 1.665.000,00

3. GROBLJA 3.970.000,00

1. Izgradnja mrtvačnice groblja Sv. Lucija 3.970.000,00

4. SUSTAV JAVNE RASVJETE 160.000,00

1. Izgradnja javne rasvjete na obalnoj šetnici 0,00

2. Izgradnja javne rasvjete ceste »Stogirac« 0,00

3.Izgradnja javne rasvjete na dionici od
»Plodina« do benzinske postaje 60.000,00

4. Izgradnja javne rasvjete raskrižja »Šoići« 100.000,00

5.OBJEKTI I UREĐAJI OPSKRBE
PITKOM VODOM 300.000,00

1. Zamjena vodovoda ulice Iva Šodića 100.000,00

2.Izgradnja vodovoda dionice Žuknica
- Rožići 0,00

3. Izgradnja vodovoda Dujmići 100.000,00

4. Izgradnja vodovoda Doričići 0,00

5. Izgradnja vodovodnog ogranka Glavani 100.000,00

6.OBJEKTI I UREĐAJI ODVODNJE I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 465.000,00

1.Gradnja kanalizacijskog ogranka Žuknica 0,00

2.Gradnja kanalizacijskog kolektora
i ogranaka Glavani 0,00

3.Gradnja kanalizacijskog kolektora
Vrh Martinšćice - spoj s GK I 200.000,00

4.Gradnja kanalizacijskog ogranka Plešići 65.000,00

5.Gradnja oborinske kanalizacije
Vrh Martinšćice 200.000,00

6.Gradnja oborinske kanalizacije ceste
u naselju Plešići 0,00


SVEUKUPNO: 6.910.000,00

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-27

Kostrena, 25. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Sanjin Vrkić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51221&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr