SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Cresu za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2008. godinu mijenja se i glasi:

»Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. mijenja se glasi:

»Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1., 2. i 3. financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

Građenje objekata i uređaja iz članka 4., 5. i 6. financirat će se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna jedinice lokalne samouprave, pomoći iz državnog proračuna i drugih izvora, a investicije vodi Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.«

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/07-01/14

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-6

Cres, 30. rujna 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Prog  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10002&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr